revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

JURAJ ŠPITZER: Nechcel som byť žid c
Knihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. nn

c

Juraj Špitzer (1919 Krupina –1995 Bratislava) bol slovenský literárny historik a publicista. Juraj Špitzer absolvoval gymnázium vo Zvolene a v roku 1938 začal študovať medicínu na Lekárskej fakulte Karlovej Univerziity v Prahe. Jeho univerzitné štúdium bolo prerušené mníchovskými udalosťami a okupáciou Čiech a Moravy. Pre svoj židovský pôvod bol v roku 1942 internovaný v zbernom koncentračnom tábore Nováky. Zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní, bol veliteľom židovskej partizánskej jednotky. Po vojne študoval filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol šéfredaktorom Kultúrneho života a tajomníkom Zväzu československých spisovateľov. Po roku 1969 bol zo spisovateľskej organizácie vylúčený, bol prepustený zo zamestnania a mal zákaz publikovať. Juraj Špitzer napísal novely Biele oblaky, Patrím k vám a Letná nedeľa, scenáre k filmom Posledný návrat, Zaprášené histórie. Krátko po jeho smrti vyšiel knižný súbor Svitá, až keď je celkom tma, v ktorom Špitzer hĺbkovo spracoval problematiku tzv. židovskej otázky a holokaustu a venoval sa fenoménu moci a násilia od začiatkov dejín po dnešok.

c

Ukážka

Recenzia

Literárna terasa denníka Pravda z 20. mája 2017 

Obálka:

Kresba Laco Teren

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-44-1

Rok vydania: 2017

Rozsah: 400 strán

Cena: 9,50 Eur


 

 

c
© 1987-2017 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.