k

 f

revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia
Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Bratislava 9. mája 2018

Prezentácia kníh vydavateľstva F. R. & G. počas prednášky Egona Gála "O ľudskej mysli, myslení a morálke"

                      

Dňa 9. mája 2018 sa v bratislavskom Divadle Ticho a spol. konala prednáška slovenského filozofa a redaktora časopisu Kritika & Kontext Egona Gála venovanej otázke prepojenia ľudskej mysle a morálky v globalizovanom svete. Rozoberali sa otázky hraníc ľudských možností pod tlakom nových politických a ekonomických podmienok, návratov ku kmeňovým mentalitám, ale aj úloha nových technológií v riešení rozporu medzi vonkajšími podmienkami fungovania spoločnosti a vnútornými morálnymi a emocionálnymi nastaveniami jednotlivca.

Podujatie bolo organizované občianskym združením Rizóm v spolupráci s vydavateľstvom F. R. & G. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia titulov z knižnej edície Časopisu Fragment a kníh z dielne vydavateľstva KK Bagala. Po prednáškovej časti nasledovala diskusia s aktívnou účasťou prítomného publika, ktorú moderoval predseda o. z. Rizóm, literárny historik Pavel Matejovič.

Publikačnú spoluprácu s Egonom Gálom sme nadviazali ešte v roku 1990, keď vo vtedajšom časopise Fragment K bolo uverejnených niekoľko jeho prekladov z diel svetoznámych filozofov, napr. Richarda Rortyho, aj s vlastným predhovorom Egona Gála.

Za fotodokumentáciu z podujatia ďakujeme fotografovi Michalovi Lachkovičovi.

Gal00

Gal01

Gal03

Gal04

Gal06

Gal06

Gal07

Gal08

Gal09

Gal10

Gal11

Gal12

Gal13

Gal14

Gal15

Gal16

Gal17

Gal18

Gal19

Gal20

Gal21

Gal22

Gal23

Gal24

Gal25

Gal26

Gal27

Gal28

Gal29

Gal30

Gal31

Gal32

Fotoalbum na Facebooku

Rizom FRG Ticho KKB

 

Podujatie z verejných zdrojov podporili:

FPU SM BSK

 


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.