revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

ILJA ZELJENKA: Spoveď o dráme
c
Ilja Zeljenka patril k najaktívnejším a najhranejším skladateľom novej slovenskej hudby. Narodil sa 21, decembra 1932, absolvoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení u Jána Cikkera, skomponoval množstvo hudobných a hudobno-dramatických diel. Napísal dve opery, deväť symfónií, množstvo klavírnych sonát, sláčikových kvartet, scénických pašií a mnoho koncertných a komorných kompozícií. Zložil hudbu k hraným i dokumentárnym filmom (Slnko v sieti, Panna zázračnica, Drak sa vracia, Nylonový mesiac a i.) V období normalizácie, keď všetko tvorivé, novátorské a neprispôsobivé bolo tŕňom v oku totálneho socializmu, prišiel zákaz uvádzať Zeljenkove hudobné diela. Až v posledných rokoch jeho života bolo monumentálne dielo jedného z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov zaslúžene ocenené. Zomrel 13. júla 2007. Súbor básnických textov Ilju Zeljenku Spoveď o dráme je vôbec prvým oficiálnym knižným vydaním jeho literárnej tvorby, ktorá bola doteraz známa a dostupná iba jeho najbližším priateľom.

"Celý život som sa pokúšal odpovedať si na otázku, prečo umenie existuje. Prišiel som len na to, že je to jediný spôsob, ktorý nám umožňuje žiť svoj život ako chceme, lebo inak ho žijeme len tak, ako musíme a vieme." Ilja Zeljenka

hudba!

zapletenec smútku
vrkoč bolesti
pavučina beznádeje
tkám ju do koberca
po ňom budeš kráčať
až ku dverám
vlastného ticha
nepochopenia

výkriky
bodné rany trúb
olovené staccatto
tvrdých bubnov
temné basy
zakrývajú slnko
tvojej pokojnej pláže
nevnímania

učesané vlny
modrých sláčikov
stádo hobojov
a dôstojný organ
celkom zbytočne
kolíše tvoje zabudnutie


o kaši

čo som si navaril
musím zjesť
tak jem odhodlane
lyžicou
napchávam sa
svojím dielom
kaša chladne a tuhne
trhám z nej zúfalo
dlaždice
nechcených činov
vŕtam sa
v jej betónovej pene

v stuhnutej kaši
ostávajú predsa
odltačky prstov
trilobity hriechu
budúcim bádateľom
kotrí sa nepoučia

(Bratislava, 2. augusta 1979)

fragment

blahoslavení sú
fyzici
vo svojom kráľovstve
kŕdeľ umelcov
tiahne
dekorovať umieranie
iba deti
odvážili sa vstúpiť
do hlúpej karikatúry
cenného a preklínaného
ega

(Pezinok, jún 1979)

starec

starecky idúc
opierajúc sa
o vlastnú hlúposť
povýšenú
na skúsenosti
ale iba po rovine!
šetriac dychom
a vzdychy
ako dekorácie
senilného rokoka
(rým by chcel potok
plný mŕtvych rýb)
raky a žaby oslavujú
kvak kvak
smiech je tiež starecký
bez vlajúcej hrivy
fantázie
šedivá plešina
dýchavičnej pokuty
za túžby
kvak

(Bratislava, 9. októbra 1989)

 

Obálka: Rudolf Fila

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-85508-72-7

Rok vydania: 2008

Rozsah: 72 strán

Cena:
4,5 Eur


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.