revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

UROŠ ZUPAN: Otváranie delty

Uroš Zupan (1963), slovinský básnik, esejista, literárny kritik a prekladateľ; vyštudoval literárnu komparatistiku a sociológiu kultúry. Vydal sedem kníh poézie a dve knihy esejí. Samostatné výbery z jeho tvorby vyšli v USA, Poľsku, Chorvátsku a i. Za básnickú tvorbu dostal Cenu Simona Jenka a viacero ďalších ocenení. Žije a pracuje v Ľubľane.

AUTOBIOGRAFIA

Všetko doteraz napísané bolo predčasné,
život pred narodením, príprava na uvažovanie,
vietor,čo sa dvíha z očí, hlas, čo letí
nad tmavou hladinou podzemnej rieky a len zriedka
dôjde do cieľa, len zriedka znepokojí čistý spánok.

Niet pomoci, alebo prichádza už neskoro.
Spojenci sú mŕtvi, bez tiel, ich šepot sa
nedostane do uší, dvojníci spia pod iným nebom,
prikrytí hudbou tých istých medzihviezdnych priestorov.

Niet pomoci, nikto ešte nepredbehol svoj osobný čas,
čo spoľahlivo zostáva, je prázdna krajina
a osamotená kliatba, ktorá v tichu čaká na svoje vyplnenie.

Toto sa dá použiť, keď sa mi otvoria oči a uvedomím si,
kde rastie moc.
Toto sa dá použiť, keď už nikoho nezaujíma môj vlastný
príbeh, môj diagram.
A občas sa mi zdá, že mi roky cvičení prideľujú titul dobrého remeselníka,
odsúdeného na múdrosť poníženosti a na odovzdanosť,
na niekoho, komu je dané bez učenia, bez majstrov
chodiť skratkami, prestúpiť kadencie modlitby,
ponoriť sa do centra tajomstva.

Ak nazriem do minulosti, všetko je jasné a jednoznačné,
všetky lásky sú bez chýb, všetky prehry a všetky víťazstvá,
všetky nerovnováhy svetla sú zrazu v rovnováhe.

Ak sa obzriem do budúcnosti, znovu, ako už pred
stáročiami, zdvihne sa temnota, nejasné obrysy z hmly,
večerné tiene, temné predtuchy ovládajú život.

A nič nemôžem zaprieť, už oddávna
som pri sebe cítil aj prítomnosť kohosi iného,
možno prítomnosť anjela, a ak som sa vo svojej
chôdzi nešikovného námesačníka priveľmi približoval k priepasti,
zakaždým, bez toho, že by ma zabudil a naľakal,
ma nasmeroval niekde inde.

Teraz ho prosím, aby, tak ako to mám zapísané v dlani,
stál ďalej pri mne,
a hoci nechodím po labyrintoch Londýna
a už dávno ma nenavštívil oheň, pýtam sa ho:

Koho, kto pláva cez ničotu,
nesie to, čo je nadýchané tu,
na druhú stranu do jedného zo svetov?
Prečo si jazyk podrobuje lásku?
Aké je zásmrtie slov?
Prečo ich občas vidieť ako dar, občas ako
utprenie, ale vždy ako niečo skutočné?

Moje slová sú slová niekoho iného.
Moje telo je telo niekoho iného.
Moje meno je už ako heteronymum.
Teraz, aj keď neviem,
kde je moja milovaná Itaka,
hovorím ako Odysseus.
Ja som Nikto.SVIATKY

Telefonické linky sú zablokované. Výklady
hniezdia v hĺbke popoludní.
Skamenenosť sa sťahuje do vecí. Otázky

a odpovede ochromujú hrdlá. Človek pohľadmi
do zrkadla overuje svoju existenciu. Svetlo,
čo sa bude rozlievať z okien, vždy patrí len

samo sebe. Vankúše začali dýchať. Spomienka
na vodu vo fjordoch zbledla. Obsah kníh,
rozmiestnených po policiach, čaká vstávanie,

obsah listov, návrat času. Prázdne
chodby vedú do prázdnych izieb. Čokoľvek
sme kedy vedeli o živote, zalieva teraz oči.OTVÁRANIE DELTY

Všetko sa preleje, občas zamrzne ako jazyk v myšliankach,
zmeravie, upokojí sa, potom sa pohne, ide,
uvoľní priestor. To je jediný zákon. Svetlo

sa naplní vodou a oceán sa vznesie nad mestá,
nad ľudí ako budúcnosť. Vnútorný pohľad sa
prechádza po tvárach, aj keď bdelí spíme, navrátení

do čohosi väčšieho, nemí v dočasnosti. Ak vtedy dvoje
očí dospeje do skutočnej rovnováhy, zostanú tak navždy.
Anjel si zloží masku, stratí odstup. Po

hranicu je ešte noc, no nad morom už možno tušíš
svetlo. Otvorí sa delta. V ohni rozkvitne kvet a
nenarodený nájde lôžko pre svoje prebudenie.

Preložil Karol Chmel.

 

Obálka: Ivan Csudai

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-53-2

Rok vydania: 2004

Rozsah: 62 strán

Cena:
vypredané


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.