revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1990, číslo 3

Juraj Špitzer
Dlhý deň

Bol súmrak, keď prišiel na rad tretí objekt. Osobné auto táborového veliteľa sme na poľnej ceste uvideli prvé. Vrátil sa z Bratislavy a rozkričal sa na podriadených prečo listina odsúdených nie je ešte hotová. Dokončili ju veľmi rýchlo. Meradlom pre zaradenie do transportu bol vysoký vek, choroba, mnoho detí, prosto neproduktívnosť. Zdraví a mladí otroci mali nádej ostať.
>> viac textu


Dietrich Bonhoeffer
Pôda pod nohami

Text je z retrospektívnej bilancie Po desiatich rokoch, ktorú svojim priateľom k Vianociam napísal nacistický väzeň, účastník protihitlerovského sprisahania, protestantský teolog. Text z prelomu rokov 1942 –1943 sa podarilo uchrániť po celú dobu vojny v úkryte na povale. Autor sám bol popravený nacistami 9. apríla 1945.
>> viac textu


Jiří Olič
Igor Kalný

Malíř, grafik spoluzakladatel skupiny CUCU.
Narodil se 16. června 1957 v Trenčíně, tragicky zemřel 27. listopadu 1987 v Bratislavě.
Co je dílo? Co je umění? Deset let života naplno, bez rezerv a sebelítosti, ironický úsměv na rtech, „hluboký v srdci žal“, taková byla část podoby Igora Kalného. Zůstává otázka skutečné podoby a odpověď – zmysluplná pouze dílem. Často sme měli dojem, že to dílo svým osobně zaujatým způsobem animovalo faustovský mýtus a opravdu: bylo to poznání, otevírání stále širších obzorů. Vykreslit se, prorýt, vyčárat a najít tak skrze podobu identitu.
>> viac textu


Jozef Sivák
Nepochopený Vladimír Jankélévitch (1903–1985)

Keď som sa dozvedel o smrti Vladimíra Jankélévitcha, hneď mi oživli všetky spomienky na neho; tie na profesora s výrečným a suverénnym vyjadrovaním; tie na filozofa, ktorého sa masovokomunikačné prostriedky mali vo zvyku pýtať na zmysel takej či onakej morálnej, spoločenskej alebo politickej udalosti; tie na človeka solidarizujúceho s druhým človekom, obeťou nejakej nespravodlivosti; a nakoniec tie na klaviristu, schopného vyplniť celé rozhlasové vysielanie, hrajúc a rozprávajúc o hudbe. A ešte ho vidím ísť dole Sorbonskou ulicou domov na Kvetné nábrežie neďaleko chrámu Matky Božej, parížskeho nultého kilometra.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Tomáš Petřivý
Myslím...
s. 2

Ondřej Vaculík
Zlý Koblížek
s. 20

Marián Milčák
Sedem básní
s. 26

Sigmund Freud
Aktuálne o vojne a smrti
s. 28

Leopold Lahola
Náhodná známosť
s. 46

Martin M. Šimečka
Inzerát
s. 57

Juraj Špitzer
Dlhý deň

s. 60

Bohuslav Reynek
Básne
s. 65

Jiří Olič
Setba samot Bohuslava Reynka
s. 70

Dietrich Bonhoeffer
Pôda pod nohami

s. 72

Marián Váross
Stavanie a rúcanie pomníkov
s. 77

Ján Uher
Reč nad rakvou
s. 84

Jiří Olič
Igor Kalný

s. 88

Jan Vladislav
Odpovědnost jako spisovatelův osud
s. 90

Miroslav Kusý
Slovenský fenomén
s. 99

Průklepový papír – 30 g/m2
(Rozhovor s Milanom Šimečkom – pokračovanie)
s. 116

Návraty
s. 139

RECENZIE – POZNÁMKY
Oleg Pastier
3 x Plamen v Odeone
s. 144

Martin Hybler
Pavel Kohout – Kde je zakopán pes
s. 146

Pavel Vilikovský
Very large scale integration
s. 147

Marta Frišová
Slepec vo Vrábľoch
s. 147

Pavel Matejovič
Život ťažký ako olovo
s. 149

Anna A. Hlaváčová
Artefakt, sotva nezávislý
s. 150

Jiří Olič
Joseph Beuys
s. 152

Jozef Sivák
Nepochopený Vladimír Jankélevitch

s. 156


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.