revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

<< späť na Fragment ročník 1991, číslo 6

Ivan Štrpka
Sedem básní z Krajiny nikoho

Nikto. Návrat na Itaku

Červené siete sa zľahka vlnia.
Napnuté. Prázdne (oči. Prázdne
ihriská.) Slnko a tiene – niektoré nehybne
vykreslené, iné vpíjajúce sa
do svojho deravého dna, márne
sa pokúšajúc zotrieť súčasne
slnečné svetlo aj seba v ňom.

Šum zelene. Hrdlička. Škreky. Údery
loptičky o stenu, ktorá (vzápätí)
prestáva jestvovať.
Krik páva rodiaceho krvavú
stopu v materinskom piesku.

Chytený v oceáne nehybného okamihu
vybledáš pred otázkou ako sa vrátiť
(k samému sebe) keď na dĺžku vesla
opustil si čas.

c

Nikto sa smeje

Toľko hrdze žeravého leta,
toľko mostov chvejúcich sa (medzi dvomi) nedosahujúc
(ani jeden) breh,
toľko zábleskov, zážehov a vzplanutí (na jedinom brehu),
toľko deravých (prázdnych sietí), toľko dier,
toľko neartikulovaného (protoplazmatického) vŕzgania,
toľko sťažňov, úžin a úzkych postelí, toľko Nausík,
Kírk (čarodejníc), svíň, Penelop a Syrén,
toľko kroko, toľko ciest a posunkov, toľko
(oceánov) rytmicky opakujúcich sa pohybov
neopätovanej lásky...

Nikto sa nemo smeje.
A to je naplnenie.

c

Nikto. Posledný autoportrét

Júl preteká. To kruté
zo všetkých strán priestupné zrkadlo (v ktorom
sa spoznávame, pohybujeme, kráčame,
tkvieme, tlieme)
je náš vlastný svet, vŕšiaci
naše holé skutky a nie ich obrazy.

Po uši v tom. Vlna
ohlušuje. Modro bez hĺbky. Slnko je
nahá pulzujúca rana.

Ten živý Nikto v zrkadle som ja.

c

K teórii (veľkej) kopy. Majster Mu
na kolokviu o neviditeľnom piesku

Nie ja. Svet
je (veľká) kopa
(ktorá sa vŕši a rastie ďalej).

Svet je veľká vŕšiaca sa
kopa.

Svet je (veľká) kopa, ktorá
sa stále vŕši (na seba)
a tým ubúda, stráca sa, mizne,
zaniká.

Svoje veci nechávam (pokojne)
nech sa vŕšia na seba. A pre mňa
je to spôsob ako
stúpať (vystupovať) na vrchol a
zostupovať súčasne (bez príkrosti)
bez pohnutia (sa z miesta,

na ktorom som svetom ja.)

c

Majster Mu o psoch

Ich (neurčité) klikyháky,
ich zbrklo prorocké (a žlto-
zlaté) hákybáky, ich nehorázne
približné a neurčité čmáranice
vsakujúce do čerstvo napadnutého
(a nedotknuteľného) snehu
nás vystavujú zdrvujúco ironickým
(pohľadom a) úškrnom každej
(čírej) jedenapoldňovej večnosti.

c

Sladké mäso poníkov (depeša Laučíkovi)

Aj keby prišlo na najhoršie bez do úvahy, že
kompas sa zbláznil a že stále neznášam
sladké mäso poníkov.

Len predpotopné trosky. (Polohu
neudávam. Pochodujúc – driftujúc.)
Postupujem ďalej. Archeológia ľadu
speje k priehľadnosti. Kryha
sa láme. Pozdrav Malmgrona.

c

Majster Mu a ženské hlasy

Vo veľkom dome (plnom ničoho)
býva s ním len pomalá kvapka vody,
ticho po matke, prach v prázdnych oknách
a neodbytné, verné, po žensky ticho
pospevujúce si hlasy –

jeden jasný a vrúcne naliehavý (so všetkým
živým aj nežijúcim stále hovoriaci) zrejúci do tmy, ktorá
roznecuje praskavý požiar vyprahnutých plání,

ďalší, hneď vzdialený
(chladno zastretý) a hneď zase zblízka
vzdychajúci a šepotavý (na ľahkých,
letmo dotýkajúcich sa perách) s horúcou škvrnou
v jedno prelievajúcej sa krvi,

iný, do seba obrátený v úzkej
intimite (šumenia) magnetofónovej pásky,
siaha si vlastným suchým dlhým prstom
na citlivé (najživšie, vlhké) miesto na pahorku
tesne nad mlčaním, nad priepastným tichom
matky, z ktorého vychádzame (pozlatení)
na živý svet (tak samozrejme) ako
škárou pootvorených dverí domu (svoj
hluchý tieň stále o krok predbiehajúc)
do slnka mäkko vkĺza
starý, dávno (slepý a) mŕtvy kocúr
(prach svojich kostí) Majster Mu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Štrpka
Sedem básní z Krajiny nikoho

s. 3
c
Charles Bukowski
Poviedky a básne
s. 8
c
Venedikt Jerofejev
Moskva – Petušky
s. 20
c
Ioan Flora
Ničivá pamäť
s. 101
c
Víťazoslav Hronec
Amarna
s. 103
c
Radivoj Stanivuk
Aj ja som
s. 116
c
Milorad Pavič
Axeanosilas
s. 119
c
Pavel Hrúz
Z pridávnych (prídavných) pamätí
s. 127
c
Gusto Dobrovodský
Básne

s. 139
c
Pavel Řezníček
Zrcadlový pes
s. 142
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Tomáš Hrivnák
Rituálna poézia – Erik Groch: Baba jaga
s. 153
c
Marián Milčák
Pokus o stretnutie rovnobežiek – Miroslav Holub: Syndrom mizející plíce
s. 154
c
Lech L. Marko
...noc cúva na pole D4... – Jiří Janatka: Letní texty
s. 155
c
Skelety a silhouety
Jiří Olič: Tři sestry
s. 156
c
36 x podľa Prousta
Oleg Pastier
s. 158
c
Časopisecký monitor
Európai utas
s. 159
c 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.