revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 6

E. M. Cioran
Beckett

Ak chceme odhaliť takého izolovaného člověka, akým je Beckett, musíme vychádzať zo slovného spojenia „žiť v ústraní“, ktoré je tichým heslom každej jeho chvíle, motívom jeho samoty a tajomnej zaťatosti, podstatou bytosti mimo, čo neúprosne a neustále pokračuje vo svojej práci. O človeku, ktorý smeruje k osvietenosti, sa v budhizme hovorí, že musí byť taký vzdorovitý ako „myš nahlodávajúca truhlu“.
>> viac textu


Skelety a silhouety
Jiří Olič: Miss 1992

Každý rok se to opakuje.
Podívej, tam kvete stará broskev a tam nesměle vyráží první travička. O stavení dál důstojně kráčí husa s housatama. Přikopou vracejí se prvňáčci ze školy a letitý poštmistr na staré poště stále razítkuje. Může se přetrhnout, jak se říká. A večer ve staveních zhášejí elektrická světla a poddávají se namodralému světelnému toku televise při sledování volby Miss ČSFR.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Claude Roy
Hľadači bohov
s. 3

J. H. Krchovský
Básne
s. 15

James Joyce
Ulysses
s. 19

Ulysses a Odysea
s. 35

Veljko Barbieri
Epitaf cisárskeho gurmána
s. 43

Oleg Pastier
Básne
s. 112

Richard Brautigan
Tokio-Montana Expres
s. 114

E. M. Cioran
Beckett

s. 122

Samuel Beckett
Molloy
s. 128

Vojislav Despotov
Žiarovka Tungsram
s. 140

Ivan Diviš
Mocnosti nad námi
s. 144

RECENZIE – POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Keď aj Boh je bezmocný – Dietrich Bonhoeffer: Na cestě k svobodě
s. 148

Martin Kasarda
Smiech a plač – Milan Kundera: Jakub a jeho pán
s. 150

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Miss 1992

s. 152

Ivan Kadlečík
Na okraj
s. 153

Jolana Kusá
Prvé scharzenbergské stretnutie
s. 154

Miroslav Kusý
Šamani suverenity
s. 156

Časopisecký monitor
s. 159

Knižný monitor
s. 162

36 x podľa Prousta
Dušan Dušek


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.