revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 2

PELERÍNA
David Albahari
Krása vety


"Ak pôjdeš s ním, potom buď úplne jeho." Nič nemožno vziať kráse tejto vety. Obraciam sa a pri stole, hneď za tým mojím, vidím dvoch mladíkov. Tmavovlasý, s náušnicou v ľavom uchu, sa oprel čelom o plece plavovlasého, mohutnejšieho mladíka, ktorý sedí pri stole so zatvorenými očami. Možno ani nedýcha. Nie, nedá sa nič vziať kráse tejto vety, bez ohľadu na to, komu ju pripíšem. A tu sa v podstate začína poviedka rozdvojovať, už nie je identická s rozmiestnením slov.

Napríklad tmavovlasý mladík, ak to bol on, možno rozmýšľa o čase, keď sa prvý raz dotkol toho istého pleca, a teraz: teraz je to ľadová kryha, od ktorej sa nenávratne vzďaľuje (s klepotaním, s rachotom!). Plavovlasý mladík, myslím, že sú to jeho slová, neskrýva slzy, ktoré mu vytekajú spod, naďalej zatvorených, chvejúcich sa viečok; on však v rovnakej chvíli zhlboka dýcha, akoby bol na horskom úbočí, niekde vysoko, kde má každý človek pocit, že môže vykročiť do vzduchu. Na tomto mieste by mohla do poviedky vstúpiť aj moja žena (už nám vlastne všetkým chýbala, no nie?). Pre ňu je, prirodzene, náušnica v uchu znakom mizerného vkusu. Nepripúšťa nijaké poznámky. "Tajné bratstvá," vraví ona," existujú len v Basarových knihách." V tejto poviedke ma pomerne nežne kope nohou pod stolom, potom ma ťahá za rukáv. "Chcem ťa," hovorí, "hneď tu." Ukáže ukazovákom na stôl. Znovu sa obraciam. Svetlo sa zmenilo, ale mladíci sa ani nepohli. Pokiaľ ma teda neklamú tiene, najmä tie, ktoré mi dopadajú na tváre. "Ak pôjdeš s ním, potom buď úplne jeho." Nič nemôže ubrať krásu tej vete, a už vôbec nie poviedka. Skutočná poviedka je absenciou poviedky. Len to.

Preložil Karol Chmel

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Marlen Dumas

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Apokalypsa
s. 3

Adam Zagajewski
Nesmrteľnosť
s. 5

Martin Kasarda
Čas v literatúre, literatúra v čase
s. 6

Dušan Dušek
Básne
s. 13

Súčasná holandská literatúra (D. van Weelden, M. Zeeman,
E. van Haren, C. O. Jellema,
L. Nolens)
s. 16

Ivan Kadlečík
Dve
s. 66

Charles Bukowski
Básne a poviedky
s. 68

Básnici Ameriky
Daniel Weisbort
s. 79

Rozhovor s Albertom Marenčinom
s. 84

Ondřej Mrázek
Básne
s. 90

Ivan Diviš
Co visí ve vzduchu
s. 95

RECENZIE - POZNÁMKY
Pavol Lukáč
Giovanni Sartori: Teória demokracie
s. 98

Martin Kasarda
Isaac B. Singer: Kejklíř z Lublinu
s. 101

Pavel Matejovič
Stanislav Rakús: Temporálne poznámky
s. 103

Raisa Kopsová
Vladimír Liberda
Otec totalitarizmu
s. 104

Marta Součková
Richard Brautingan: Potrat
s. 106

Knižný monitor
s. 108

Časopisecký monitor
s. 113

36 x podľa Prousta
Petr Mikeš
s. 117

Pelerína
David Albahari: Krása vety
s. 118

Juraj Špitzer
Za Ladislavom Mňačkom
s. 120

Dokumenty
Gábor Csordás: Pod národom - nad národom
s. 122


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.