revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2010, číslo 2

Pavel Hrúz
Niekoľko viet

Zdá sa nám, že žijeme už v zdigitalizovanom svete. Je jednoduché upadnúť do takéhoto optického omylu, pod povrch vecí málokedy nazeráme. Nečudo potom, ak zabúdame, že digitalizovať možno len prenos výpovede, nie výpoveď samu. Zaslepuje nás čiernobiele videnie sveta, v praxi akoby jestvovalo len "áno", alebo "nie".
Za "my" sa dá krásne schovať, je dostatočne široké a tučné. Ak sme "my" rodina alebo klan, môžeme beztrestne po nevýznamných častiach rozkrádať najvyšší celok - štát. Ak štát nie som "ja", ale "my", môžeme rovnako bez výčitiek plieniť, aby sme nespôsobovali ujmu vlastným deťom. "My" si vždy vládneme sami. A vcelku v celku. >> viac textu


Boris Mihalkovič
Zápisky 1987 - 1992

Každý píšuci človek vlastní hŕbu všakovakých zápisníkov, papierikov a papierov, do ktorých si zaznamenáva to, čo v danej chvíli považuje za potrebné. Keď píše už roky, tých papierov, pokiaľ ich pravidelne neúprosne neselektuje, sa mu nazbiera toľko, že by sa azda vošli aj do kufríka či kufra. Aj ja som nedávno pri menšom upratovaní naďabil na starší zošit, ktorý už dnes nepoužívam, hoci nie je celkom vypísaný a na ktorý som takmer pozabudol. Nachádzali sa v ňom buď priamo alebo na povkladaných papierikoch niektoré rukopisy, neskôr uverejnené v mojej knižočke Milovať a okrem kopy nepodokončovaných náčrtkov, preškrtaných zápiskov aj texty z rokov 1987-1992, väčšinou aj datované (hoci nejde o denníkové zápisky), pri iných, nedatovaných, sa rok vzniku dal rekonštruovať. Keď som sa do nich takto po dvadsiatich rokoch začítal, zaujali ma, prichodilo mi to, akoby boli dielom niekoho iného, natoľko sa sami od seba v čase líšime a vzďaľujeme.

>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Pavel Hrúz
Niekoľko viet

s. 3

Ján Štrasser
Šestnásť sonetov
s. 5

Boris Mihalkovič
Zápisky 1987 - 1992

s. 23

Iva Kadlečíková
Čítanie? Myslenie!
(Matičné čítanie)
s. 37

Ján Zambor
O básnickej metafore, o jej druhoch
s. 113

Rodinné striebro
Dokumenty o párení samotárov
(Pavel Hrúz)
s. 159

Fragmenty z Fragmentu
Pavel Hrúz: Unproforma
s. 181


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.