revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

ISAAK BABEĽ: Zabití
c
Knihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. nn

c

Doteraz u nás nepublikovaná publicistika z raného autorovho tvorivého obdobia, črty a reportáže, v ktorých sa už výrazne prejavil jeho kritický vzťah k revolučnej realite, sa stali podnetom pre vznik tejto knihy-zborníka, knihy-montáže, knihy-koláže. Babeľ, ako jeden z mála umelcov, ktorí nepodľahli ošiaľu z revolúcie, zabíjanie nepoetizoval, neromantizoval, ale ukazoval ho v celej jeho hrôze a nezmyselnosti.
Kniha by mohla mať podtitul – Od Babeľa, o Babeľovi, s Babeľom – prechádza od drásavej publicistiky cez brilantné krátke prózy, článok o vzťahu sovietskej moci k Babeľovi, rozhovor s jeho dcérou a vnukom až po texty popredných slovenských spisovateľov na tému Isaak Babeľ.
Kniha je venovaná pamiatke Olega Pastiera.

Zostavil a preložil: Ján Štrasser

c

Ján Štrasser

Od Babeľa, o Babeľovi, s Babeľom

V lete roku 2017 môj priateľ Oleg Pastier, vydavateľ literárneho časopisu Fragment a jeho knižnej edície, zostavoval blok literárnych materiálov, venovaných životu a dielu jedného z najväčších (a našich najmilších) ruských spisovateľov Isaakovi Babeľovi. Preložil som mu niekoľko vecí.
Vzápätí mi Oleg poslal súbor Babeľových publicistických prác z rokov 1918 – 1920. Poprosil ma, aby som si ich prečítal, a ak ma zaujmú, aby som ich preložil pre knižnú edíciu Fragmentu. Dohodli sme sa, že keď si texty prečítam, sadneme si a pozhovárame sa, čo ďalej...
Ďalej... ďalej bolo zle. Ďalej bola Olegova zlá choroba. Babeľovský blok vyšiel vo Fragmente 4/2017. V poslednom Fragmente... Ďalej bol 15. marec 2018. Ďalej už Oleg nebol.
Koncom roku 2018 mi Olegova žena Ľudmila povedala, že chce pokračovať vo vydávaní kníh – takých, ktoré by rád vydával aj Oleg. Medzi nimi spomenula aj Babeľovu publicistiku.
Keď som si ju opäť prečítal, povedal som si, že za preklad a vydanie slovenčine stoja najmä tie texty, čo Babeľovi uverejňoval Maxim Gorkij v novinách Novaja žizň, ktoré boli voči v opozícii boľševikom – boli to črty, v ktorých Babeľ neobyčajne sugestívne zachytil chaos, krutosť a neistotu prvých mesiacov po boľševickej revolúcii v októbri 1917.
17 čŕt v rozsahu asi 35 normostrán sa mi na samostatnú knihu zdalo trochu málo. A vtedy mi napadlo zostaviť knihu takého typu, akú by Oleg určite rad vydal – knihu-zborník, knihu-montáž, knihu-koláž. Od Babeľa, o Babeľovi, s Babeľom. Nájdete v nej Babeľovi publicistiku i prózu, štúdiu rusistu Valerija Kupku, článok o vzťahu sovietskej moci k Babeľovi, rozhovor s jeho dcérou a vnukom i texty popredných slovenských spisovateľov Dušana Dušeka, Tomáša Janovica a Pavla Vilikovskeho na tému Isaak Babeľ. Verím, že Oleg Pastier by mal z tejto knihy radosť.

c

 

Obálka:

Kresba: Frago

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-52-6

Rok vydania: 2019

Rozsah: 196 strán

Cena: 9,50 Eur


 

 

c
© 1987-2019 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.