revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

MARIÁN ČÍM KUBICA: Báseň bez všetkého

Zbierka vyhraneného básnika generácie, ktorá je mimoriadne roztratená po svete. Základom jeho poetického bádania je absencia prostoty v modernom živote.

Básnik – napriek všetkému –
Marián Kubica (1955 – 2012)

Akosi pridlho a tvrdohlavo drží sa nás zimné odchádzanie. A strát pribúda.

Marián Kubica – náhle a nečakane – dal zbohom básneniu, pátraniu a číhaniu po prapôvode slov a ich storakým, alchymážnym zauzleninám. Všetko podstatné – a už nezmeniteľné a nezameniteľné – z básnickej hravosti Mariána Kubicu je uložené v dvoch knihách, ktoré sme vydali v našom vydavateľstve: Báseň ako báseň a Báseň bez všetkého. Tú prvú ilustroval Stano Černý, druhú Ivan Csudai. Obrysy slov a báznivá krehkosť tušených obrazov zliali sa do svorného a skvostného jazyka medozvukej básne: „z tmy – sliepňa v slnku ... z ničoho nič – diera... tak – krátko večná...“

Takto zanechaná stopa nevyprchá, nesplynie s nevšímavou ľahostajnosťou nášho všednodenného egoizmu. Trvá, a bude trvalo večná.

Iní a inak budú zhodnocujúco písať o Mariánovi Kubicovi, o jeho až nadprirodzených schopnostiach nečakane a neočakávane premiestňovať sa v priestore a čase, o jeho hrdých samotách, o jeho zničujúcej družnosti, o jeho vzopretiach sa zvodom banálneho, priemerného prežívania. Nenechajme sa pomýliť: len to, čo bolo napísané, ostane. A Marián Kubica na tom, čo napísal, nebude musieť už nič meniť, nič gumovať, nič zatajovať v zátvorkách ani tam, kam náhle a nečakane odišiel.

Oleg Pastier

– báseň – nebáseň ...

– zo ženy ... celý muž –
– vyplývaš – ako slová ...
– rytmu si dávno – už –
– mariána kubicova ...

– netáraj – že si … nie –
– mýliš sa – ako slová ...
– rytmus ti – pokynie –
– mariána kubicova ...

– básňami ... z románu –
– uplývaš – ako slová ...
– rytmy ti – zostanú –
– mariána kubicova ...

– z tmy – sliepňa v slnku . . . z ničoho nič – diera . . .
– tak – krátko večná . . . už už – ako v tom –
– ruší – čím tvorí . . . guľu – ako zlom . . .
– čas – že až priestor . . . vírom – ani zviera . . .

– čas – že až priestor . . . vírom – ani zviera . . .
– ruší – čím tvorí . . . guľu – ako zlom . . .
– tak – krátko večná . . . už už – ako v tom –
– z tmy – sliepňa v slnku . . . z ničoho nič – diera . . .

– z tmy – tápe bleskom . . . na obzore – diera . . .
– tak – mŕtvo živá . . . ticho – ako hrom –
– berie – čím dáva . . . rieku – ako strom . . .
– nebom – až za zem . . . plameň – ani zviera . . .

– nebom – až za zem . . . plameň – ani zviera . . .
– berie – čím dáva . . . rieku – ako strom . . .
– tak – mŕtvo živá . . . ticho – ako hrom –
– z tmy – tápe bleskom . . . na obzore – diera . . .


Recenzia Jána Litváka uverejnená v denníku SME
1. februára 2007

 

 

Obálka: Ivan Csudai

Ilustrácie: Ivan Csudai

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-71-0

Rok vydania: 2006

Rozsah: 56 strán

Cena: vypredané


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.