revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1988, číslo 4 (samizdat)

Dominik Tatarka
Výbuchy bezmoci či slobody

Keď vám pred očami zabijú bezbrannú devu a vy to miesto ohradíte tehlami, materiálom, ktorý práve máte po ruke, keď to miesto opíšete trebárs len kriedou, označíte ho čo len iniciálami jej mena alebo krížikom, čosi ste urobili, prejavili ste sa, výtvarne ste sa prejavili, hovoríme, i keď nie ste výtvarník. Keď ste .kedysi u nás doma na dedine pred chalupou zamietli chodník a poliali ho cícerkom vody, váš takto vzniknutý ornament možno tiež nazvať výtvarným prejavom. Keď nájdete kameň, kŕč dreva a položíte si to v byte na policu – i to je výtvarný prejav.
>> viac textu
Z rozhovorov a vystúpení Dominika Tatarku
Zväz spisovateľov bol vlastne byrokratickou organizáciou na ovládnutie literatúry. Viete, že v stanovách Zväzu sa vyslovene požadovalo, že spisovateľ musí vyznávať poetiku socialistického realizmu. Náš Zväz spisovateľov vytváral sa podaľa sovietskeho vzoru. V preambule Zväzu sovietksych spisovateľov bol bod, v ktorom sa formuluje zmysel Zväzu a spisovateľskej činnosti vôbec. Bola to požiadavka brániť ľud. Tento bod je z Gorkého poňatia literatúry a spisovateľskej organizácie. Ale niektorí naši spisovatelia sa vyslovili za to, aby tento bod nebol pojatý do stanov nášho Zväzu.

>> viac textu


Martin M. Šimečka
Rekonštrukcia

Chvíľu som váhal, či podpíšem a vezmem do rúk úradnú obálku, ktorú mi strkala okienkom dievčina na pošte, ale ako by som jej vysvetlil svoju neslušnú zaťatosť? Pozvali si ma teda na vojenské cvičenie a bude, dúfam, kratšie, ako trest, ktorý by ma stihol za jeho odmietnutie.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
Apoštol rannej myšlienky
Výbuchy bezmoci či slobody
Útržky z rozhovorov a vystúpení

Czeslaw Milosz
Město beze jména

Anton Selecký
Vianočný pozdrav priateľovi Polanskému

VÝBOR SOLIDARITY S IVANOM POLANSKÝM
Ivan Hoffman
Letný rozhovor o politike
Niekoľko poznámok nad exkluzívnym interview
Básne

Martin M. Šimečka
Rekonštrukcia


SYMPÓZIUM
ČESKOSLOVENSKO 1988
Milan Šimečka Československo 1988 – šance do konce století

Vilém Prečan
Poznámka o vztahu Čechů a Slováků

Miroslav Kusý
Slováci a československá štátnosť

Jiří Brabec
Básne

Ivan Kadlečík
Tak riekol Zarathustra

Pavel Klimeš
Několik myšlenek na populární téma

Vendelín Javorka
Skromný sluha boží

Židovstvo na Slovensku

Milan Rastislav Štefánik
(kalendárium)

Hana Ponická
Rímska kapitola

Recenzie – glosy – kritiky
Milan Šimečka
A zase od začátku

Jozef Jablonický
Glosa o Štefánikovi

Vladimír Maňák
Zlá výhovorka – deravý groš

M. F.
Very large scale integration

- js -
Marginálie, ktoré vlastne ani nie sú potrebné

Jiří Olič
K jesenným výstavám Igora Kalného

- ii -
Videli sme...

- js -
Dvakrát meraj


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.