revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1989, číslo 2 (samizdat)

Martin M. Šimečka
Kultúra mužnosti

Je to už nejaký čas, čo som sa takmer pohádal s jedným priateľom. Sporili sme sa o to, či je dnešný svet vyvedený zo svojej mnohotisícročnej normy, alebo nie. Tvrdím, že áno a mám na to svoje dôvody, ktoré však teraz nebudem uvádzať. Zvykol som si však na tú príjemnú myšlienku, ba až postoj a svetonázor. Je to veľká zábava hľadať pôvodné normy, také, ktoré majú svoju logiku v tradičnej ľudskej skúsenosti. Aj svet kníh a literatúry prechádza svojím obdobím nenormálnosti. Dospel až k masovej výrobe, dokonale sa inštitucionalizoval a v podstate stratil svoj štatút nositeľa kultúry. Čitatelia síce zostali, ale ani tí už nie sú normálni. Kniha je pre nich podstatná len svojím samotným faktom, tým, že je výrobkom posväteným značkou vydavateľskej inštitúcie. Obsah, samotný text tej knihy je vnímaný čitateľom až na pozadí tejto značky.

Ale už dosť dlho počúvam, že rastie nedôvera voči veľkým, prípadne štátnym nakladateľstvám a v západnej Európe sa vďaka zdokonaľujúcej sa technike množia ako huby po daždi malé vydavateľstvá pre úzky okruh čitateľov. To ma napĺňa optimizmom. Je to návrat k norme, k pôvodnému zmyslu kultúry a k ľudským rozmerom. U nás je obdobou takého vydavateľstva samizdat. Vznikol asi z rovnakej potreby ako jeho západoeurópska obdoba, z túžby po autentickej kultúre, po normálnej ľudskej komunikácii. Čítať ručne vyrobenú knihu je tak trochu ako jesť doma upečený chlieb alebo vlastnými silami vypestovanú zeleninu. Je možno zákonité, že v Československu tí, ktorí sa boja jesť štátnu stravu, pestujú si ju vo vlastných záhradkách a tí, ktorí nedôverujú štátnej literatúre, tvoria si ju sami. Jednu takú knihu práve držím v ruke: Ivan Kadlečík, Dvanásť (knižná edícia časopisu Fragment-K, náklad 100 kusov).

Francúzsky antropológ Edgar Morin (Das Rätsel des Humanen) považuje kultúru za akýsi náhradný biologický program, ktorý zabezpečuje kontinuitu (a prežitie) Homo sapiens – kažďže tento nešťastný druh stratil svoje prirodzené inštinkty. Uľavilo sa mi, že ktosi vyslovil to, čo si ostýchavo a bez presvedčenia, pretože bez dôkazov, myslím aj ja.

Kadlečíkova kniha je pre mňa tým, čím je pre živú bunku kúsok zo špirály DNK. Stavebným prvkom vedomia toho, čo to vlastne znamená patriť k druhu Homo sapiens. Je to kniha o mužovi, ktorý stojí vo svete vyvedenom z normy. Svet sa zmieta v Brownovom pohybe a on už obetoval takmer všetko iba preto, aby ostal vzpriamene stáť. Už zarastá do zeme ako strom, mení sa naň v nádeji, že takto vydrží. Jeho existencia je absurdná, neodôvodnená ničím, iba ak nástojčivým trvaním na základoch našej kultúry. Jeho nástojčivosť však patrí už takmer do sféry inštinktov.

Je to monológ muža, ktorý píše preto, lebo je to tá posledná vec, ktorú ešte môže robiť. A tak je jeho text koncentrátom všetkého toho, čo by sa inak na prach obrátené rozptýlilo v tom Brownovom pohybe, keby sa preň onen muž rozhodol. Je to priam hmatateľne prítomne v jazyku, ktorým píše – zhustenom až do kryštalickej podoby; vety sú len dôležité, pre iné niet miesta.

Mohol by som sa tváriť, že hrdinu nestotožňujem s autorom, ale nebudem sa do takéhoto tvrdenia siliť. Kadlečík totiž celkom prirodzene ráta s tým, že on je ten muž, ktorý hovorí a píše o sebe. Chápe svoj text ako monológ bez adresáta, píše ho ako stroskotanec na pustom ostrove, svoj príbeh napísaný a hodený do fľaše, pričom volanie o pomoc škrtá už na začiatku. Pretože: aká pomoc?

Totožnosť autora s hrdinom je pre literárnu kritiku nepríjemne tvrdým orieškom, často ho namiesto rozlúsknutia odkladá nabok ako neprípustné zmiešavanie života a literatúry. Taký postoj je pochopiteľný: inštitucionálny svet sa tak zbavuje problému existencie života ešte skôr, akoby mu chcel zaklopať na dvere. Lenže dnes, keď sa normy zrútili ako domček z kariet, sa hodnota objektivizujúcej výpovede stráca. Stála totiž na tých pôvodných normách, ku ktorým patril aj istý mravný úzus. Mám taký dojem, že kedysi každý, kto mal dar slova, pociťoval voči nemu akúsi mravnú zodpovednosť onoho génu v našom biologickom programe. Nuž, vytratila sa. Ale s ňou sa vytratila aj hodnota výpovede. A myslím si tiež, že pre budúcnosť bude hodnota akejkoľvek výpovede čoraz viac závisieť nie ani tak od toho, čo sa hovorí (pretože dôvera v objavný výklad sveta klesá), ako od toho, kto to hovorí.

Zdanlivo by tento problém naozaj nemal s literatúrou súvisieť. Spisovateľ má predsa právo si vymýšľať. Lenže, mal by si vymýšľať tak, aby napísaný príbeh jasnejšie odrážal pravdu jeho autora (ak predpokladáme, že nejakú svoju pravdu, svoj názor vlastní), než príbeh vlastný – keďže ten je príliš nevýrazný. Nedávno som si posťažoval priateľovi, lebo ma urazila hlúposť poviedky L. Juríka v Slovenských pohľadoch (č. 3/1989). Bola o človeku, ktorý nenávidel televíziu, lebo ho pripravila o rodinu aj priateľov. Všetci ju pozerajú a on sa nemá s kým zhovárať. „Ten napísal takú poviedku?“ smial sa priateľ. „Ten, ktorý má doma dva farebné televízory?!“ Nebol som sa presvedčiť, či má L. Jurík naozaj dva televízory, ale myslím si, že aspoň jeden má a že sa pozerá do debničky, na rozdiel od svojho hrdinu, veľmi rád, lebo tá poviedka je mimoriadne nepodarená – je totiž o človeku, ktorému autor vôbec neporozumel.

Autor si môže svoju dôveryhodnosť zabezpečiť veľmi jednoducho (a zároveň veľmi ťažko, ako ukáže citát) tým, že píše o sebe – nech si to čitatľ overí, ak chce! Napríklad takto:

„Bol som žil perfektne a bol (by) som býval žil aj pluskvamperfektne: dokazujú to aj zápisy v policajných spisoch. Žijem! Jestvujem! (z fantastického platu 1550 plus 120 korún za upratovanie predajne mesačne, čo nikdy nikomu, ani len Liliane zvedavej, od hanby neprezradím).“

Namiesto vlastných úvah o kvalitách Kadlečíkovej knihy odcitujem z listu Ludvíka Vaculíka, ktorý poslal Kadlečíkovi po vydaní jeho predošlej knihy „Rapsódie a miniatúry“ (exilové vydavateľstvo Index, Kolín n. Rýnom, 1988) a zároveň „učiním zadosť“ Ivanovi Hoffmanovi, ktorý ma tejto úvahe vyzval. Citát je priamo z knihy „Dvanásť“, takže kruh autenticity sa rozkošne uzatvára:

„Udělal sis dobrý dárek k narozeninám, ale věř, že přemýšlím, jestli ses připravil na všelijaké možnosti: například, že Tě vyhodí, zatvorí Ti prodejnu atd. Nemyslím, že se to stane! Ale obavy člověk moudrý je povinen rozprostřít kolem sebe na všechny strany. Tedy ses odvážil, a stojí to myslím za to. Knížka, oroti nebezpečí básnické nudy, je dost drsná, vtipná, aj dějová místy. Mně se od počátku na to Tvém psaní líbila ta pudovost, mužná, posypaná tu a tam vzděláním: to se ti zvlášť povedlo, protože není znát, či to je už všecko Tvoje vzdělání, či ze skromnosti jen tak vzorek ukazuješ.“

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Milan Šimečka
Proti noci a moci


Martin M. Šimečka
Dominikova dvojitá čiara života

Dominik Tatarka
Neslovný príbeh
List biskupovi Korcovi

Jan Skácel
Oříšky pro černého papouška

Miroslav Kusý
Mravný zmysel historickej pravdy

Jiří Brabec
Zamilovaná slova, slova zaminovaná

Ivan Kadlečík
Baránky
Majáky

Ondřej Vaculík
Lešení

Stephan Eibel
Šek

Ivan Blatný
Totálny exil

Oleg Pastier
Ivanovi Blatnému

Pavel Klimeš
Úvod k úvahám o nové ontologii

Ivan Hoffman
Lož má krátke nohy
Žiadna kaša sa neje taká horúca

Milan Šimečka
Původ nejistoty

Hana Ponická
Rímska kapitola (pokračovanie)

Jiří Olič
Básne

Rozhovor
S básnikom a prekladateľom Leszkom Engelkingom
(Oleg Pastier)

Recenzie – golosy – kritiky
Marta Frišová
Na okraj experimentovania s pravdou

Ivan Hoffman
List Ivanovi Kadlečíkovi

Martin M. Šimečka
Kultúra mužnosti


- ová
Ako ste to mysleli, pán Válek?

- ič -
Hastroš

- j -
Když zločiny nerozhořčují, ale bolí

Bez komentára
Martin M. Šimečka
Diskusný príspevok


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.