revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1990, číslo 2

Ivan Hoffman
O nutnosti a zbytočnosti osvetovej práce

Neraz som počul sám seba nahlas uvažovať o tom, aké potrebné je šírenie pravdivých informácií, skutočných literárnych a filozofických diel. A vtedy som si uvedomil, že vlastne horlím za akúsi osvetu, za obnovu vzdelanosti a kultúrnosti v národe. (Kto túži slušne žiť, obyčajne sa domnieva, že sa mu to v slušnej spoločnosti skôr podarí). Vo svojich úvahách o osvete som pravdaže nespoliehal na inštitúcie, ktoré tú osvetu majú v „pracovnej náplni“, teda na školy, knižnice, galérie...
>> viac textu


Ivan Kadlečík
Rehabilitácie orechov

Keď idem na zasadnutie redakčnej rady Slovenských pohľadov, stretnem osamelý, akoby bol vždy v opozícii, stretnem uprostred poľa osamelý a mĺkvy strom, starší orech: je mocnejší než tie, čo rastú v húfoch, ale aj smutnejší azda. Namiesto osočovania trpkých plánok a jalového húštia, namiesto závisti sladkým jabloniam, broskyniam, koná si radšej svoju udelenú prácu. Sám sa tak rehabilituje. Autobus pri ňom prefrčí. Na obzore jeden za druhým sa tratia..
. >> viac textu


Juraj Špitzer
František Xaver Messrschmidt (1736 – 1783)

Od chvíle, ako som prvýkrát uvidel v bratislavskom Mestskom múzeu roku 1939 niektoré busty sochára Františka Xavera Messerschmidta, vracali sa mi v rôznych časových intervaloch do pamäti ako nutkavá spomienka. Ak teraz poviem, že ma grimasy priťahovali ako Freuda Michelangdava socha Mojžiša zo súsošia na náhrobku pápeža Júliusa II., netreba to považovať za márnomyseľnosť, lebo ide iba o paralelu. Freud napísal o soche prenikavú štúdiu (Moses des Michelangelo, 1913) a po jeho smrti vyšla kniha o historickom Mojži¬šovi, ktorá vysvetľuje Freudov celoživotný záujem o Zákonodarcom postavu (Der Mann Moses, 1939).

>> viac textu


Egon Bondy
Básne

KONEC KONCŮ KOUKÁM
že včera bylo výročí
našeho druhého osvobození
Jak snadno člověk zapomíná na dobrodiní
mu prokázané
Ani neviseli prapory
ani rozhlas nehrál slovností písničky
proběhlo to bídně
jakoby žádné výročí nebylo
To je ale chyba!
Čím má být básník povzbuzen
když není žádná sláva?
>> viac textu

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ludvík Vaculík
Čí je svět
s. 2

Ivan Hoffman
O nutnosti a zbytočnosti osvetovej práce

s. 8

Ján Štrasser
Drvivá menšina
s. 12

Martin Bútora
Bájka o spoločnej kúpelni
s. 14

Ivan Kadlečík
Rehabilitácie orechov

s. 31

Průklepový papír – 30 g/m2
(rozhovor s Milanom Šimečkom)
s. 33

Juraj Špitzer
František Xaver Messrschmidt

s. 53

Gyorgy Konrád
Urážlivý štát
s. 64

Egon Bondy
Básne

s. 76

Dušan Šimko
Penzista Stokowski
s. 84

Martin M. Šimečka
Priatelia
s. 88

Adam Zagajewski
Opäť začal plynúť čas
s. 96

Pavel Klimeš
Úvaha únorová 1990

Ivan Diviš
Záznamy a básne
s. 108

Richard von Weizsäker
s. 117

Marta Frišová
List biskupovi
s. 127

František Mikloško
Ľudia – roky – osudy
s. 133

RECENZIE – POZNÁMKY
Ivan Klíma
O životě Franze Kafky
s. 141

George Orwell
Zamjatin
s. 147

Milan Šimečka
Havel od začátku
s. 150

Petr Král
Ivan Diviš – Žalmy
s. 154

Pavel Matejovič
Stalin
s. 157

Andrej Stankovič
Všichni... ale žádní „rodáci“
s. 160

Jiří Olič
Keith Haring
s. 162

Jiří Olič
Tanec smrti Laca Terena
s. 164

Andrej Ferko
O slepej slovači
s. 166

Dokumenty PEN-klubu
s. 168

Nadácia Jana Patočku
s. 174


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.