revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 3

Egon Bondy
Básník každým coulem – Samo B. Hroboň: Slovenské iskrice

S opravdu u mne mimořádným nadšením jsem vzal do rukou výbor z poezie Bohdana Hroboně, který pod názven Slovenské iskrice uspořádal Edmund Hleba (Tatran 1991). Pro nás v Čechách je Hroboň básníkem prakticky neznámým – a pokud vím na Slovensku to donedávna nebylo lepší. Já sám jsem se s jeho dílem seznámil prostřednictvím svých košických přátel teprve v 80-tých letech. Nejsem literární kritik ani teoretik ani historik literatury a vypovídat jenom jako básník, přesvědčen, že S. B. Hroboň je jedním z nejvýznamnějších básníků, které Slováci a Češi mají a to nejen v podmínkách své doby ale dodnes. Nejde pouze o jeho jazykové novátorství, v němž skutečně nemá v XIX. stol. sobě rovného nikde v Evropě, jde o to, že to byl básník každým coulem, se vší křehkosti a zranitelností básníka, i s tím, co je u básníka to nejvzácnější, s hlubokou schopnosti sebeironizující reflexe až po pohroužení se do bolestiplné nevíry ve své vlastní síly.Není pochyby, že kdo prožil celý život jen v zaživapohřbení ilegality je s to cítit prekérnost života. Zaživa pohřbeného salašníka snáze než to mohli, mohou a budou moci pocítit ti, kdo se za tu či onu cenu dovedou postarat o to, aby byli na slunečné straně ulice. S. B. Hroboň by byl pro mne velikým básníkem i tehdy, kdyby nebyl snoval svoji „zaumnou“ řeč. Bohužel, výbor pořízený Edmundem Hlebou tuto stránku Hroboňovy poezie a osobnosti pomíjí, ba vlastně potlačuje. Básně, které jsem poznal před lety a na něž dodnes živě vzpomínám, ve výboru nenacházím. Hleba je dlouholetým Hroboňovským badatelem. Již od 70. let publikoval celou řadu drobných Hroboňovských monografií vydávaných v nepatrných nákladech regionálními kulturními institucemi. Nelitoval jsem námahy a již před lety jsem si většinu z nich opatřil. Nepochybuji, že v současné době není u nás nikdo, kdo by byl důvěrněji a podrobněji seznámen s básníkovým životem a dílem. Zejména počátky Hroboňovy tvorby a osudy básníkova mládí jsou zaznamenány zřejmě vyčerpávajícím způsobem. Údajná obtížní čitelnost Hroboňova pozdního rukopisu pak patrně činí Hlebu snad vůbec jediným, kde dnes má přehled o celku Hroboňova díla, jehož velká část je zachována právě jen v rukopisní pozůstalosti. Ovšem již při četbě těch jednotlivých dílčích Hlebových monografií jsem měl dojem, že Hleba má jaksi určitý předem vytvořený názor na to, v čem je Hroboňův význam, co je u něho „nejpřednější“ a co je méně hodnotné až eventuálně zanedbatelné – a možná i zamlčitelné. Důvody neznám, neznám ostatně (jako skoro asi nikdo) skutečný stav Hroboňovy pozůstalosti. Ale ve výboru Slovenské iskrice je zcela zřetelní Hroboň zkreslen. Je nadměrně – a podle mého názoru zbytečně – akcentována jeho raná tvorba, která je prostě nezralá, a pak jeho vlastenecko-všeslovanská hymnika, v níž je jistě na četných místech mnoho hroboňovského jazykového „Zaumu“, která ale je v podstatě zcela poplatná atmosféře (a dokonce i objednávkám) doby a společenského prostředí a jejíž tón často jen duní papírovým patosem a nám dnes rozhodně už prakticky nic neříká. Kdyby Hroboň opravdu nebyl napsal nic víc, byl by zajímavým předmětem studia historiků literatury a jazykovědců, ale nebyl by živým básníkem. V nejlepším případě by bylo povinností studentů přečíst si ho jako si přečtou Marínu, se stejnou uctivou pietou, ale i se zíváním. Avšak podle básní, jež znám a z nichž některé dokonce byly publikovány už i v Kullúrnom živote, tomu tak není. I kdyby těch básní, v nichž žije Hroboňova genialita naplno, bylo jen půl tuctu, i pak by bylo neobyčejně důležité, aby vešly ve známost! Výbor Slovenské iskrice, který mohl být objevením básníka, jenž je věčným současníkem všech básníků dnešních i budoucích, se za těchto okolností může stát náhrobním kamenem Hroboňovým, kamenem, který na generace pohřbí jakýkoli další živý zájem o něj. Neboť kdo si tento výbor přečte s přesvědčením, že to je skutečný jediný Hroboň, prostě nepocítí valný zájem o to, aby tento výbor byl nějakou novou edicí doplňován o další inedita. Či je snad již připraven a zařazen do edičních plánů další svazek Hroboňova díla? Se skoro stoprocentní jistotou si sám odpovím, že není. Zavládne přesvědčení, že tímto výborem byl splněn povinný dluh našim dějinám a Hroboň bude, chudák, ne-li v hrobě tak aspoň v troubě. Podle mého názoru je tedy ať chceme či nechceme právě nyní jediný vhodný okamžik postarat se o to, aby i to, co neprošlo „censurou“ editora, bylo co nejrychleji publikováno, alespoň časopisecky. Podle Slovenských iskríc by si každý myslel, že to je opravdu jen jakési staromilské zalíbení v době, která má důležitější věci na práci. Teprv když bude možno číst pravé to, co v tomto výboru není, přesvědčí se každý, že jde o poezii nám neobyčejně blízkou, o bohatství, jakého nemáme zrovna nadbytek. Patrně by stálo za to, aby se na tu Hroboňovu pozůstalost podíval nejen literární historik, ale někdo z mladé básnické generace. Neboť té Hroboň patří – nikoli archivářům byť sebepečlivejším.

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

George Orwell
V bruchu veľryby

s. 3

Henry Miller
Svět sexu
s. 14

Tomáš Hrivnák
Tri v povetrí

s. 40

Erika Podlipná
Koláž
s. 42

Zdeněk Rotrekl
Němé holubice dálek
s. 72

Jan Majcher
Psanec
s. 76

Mladá poľská poézia
s. 78

Stanislava Chrobáková
S Atlasom v posteli (rozhovor so Soňou Kovačevičovou)
s. 93

Archív
André Breton: Dopis dceři
s. 102

Ivan Diviš
Devastace
s. 107

RECENZIE – POZNÁMKY
Braňo Just
Obaľovač jablčný – Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga
s. 111

Jiří Blažek
Jací jsme – Ferdinand Peroutka: Jací jsme

Egon Bondy
Básník každým coulem
– Samo B. Hroboň: Slovenské iskrice
s. 112

Pavel Matejovič
Pohľad na odvrátenú stranu dejín – Paul Johnson: Dějiny dvacátého století
s. 114

Dušan Búran
K svetonázoru človeka stredoveku – Aron J. Gurevič: Srednevekovyj mir
s. 115

Dominik Bevan
Korene v uliciach –
R. Ferguson, H. Miller: A life
s. 118

-gp-
Knižný monitor: Rotrekl, Diviš, Mandeľštam, Mitana
s. 120

-jo-, -gp-
Časopisecký monitor: Souvislosti, Akord, Tichá Voda
s. 120

Skelety a silhoutey
Jiří Olič: Slovíčko o domácí hitparádě
s. 122

Oleg Pastier
Na okraj
s. 123

36 x podľa Prousta
Stano Bubán
s. 123

Slawomir Mrožek
Malý přítel
s. 124

J. M. Bocheňski
Stručný slovník filozofických povier


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.