revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 3

PELERÍNA
David Albahari
Voda


"Láska je ako voda," hovorí. "Nezáleží na tom, ako pevne stískaš prsty - vždy ti vytečie." Všetci sa zadívame na stisnuté hrste, všetci pociťujeme zúfalstvo, keď posledná kvapka skĺzne na zem, na vyschnutú trávu. Ktosi poznamená, že v takomto prípade majú nepochybnú výhodu tučnejší ľudia, alebo aspoň osoby s tučnejšími prstami, medzi ktorými nezostávajú prázdne medzery.

Zdvihne ruku a ukáže nám, aké má krivé prsty; vraví, že akokoľvek by sa o to pokúšal, nie je schopný priblížiť ich k sebe tak, aby tvorili ohraničený priestor. Áno, povedal, "ohraničený priestor". Jeho hrsť bola priehľadná ako nebo a chvela sa ako zástava. Bolo jasne vidieť, že čoskoro príde noc. Schúlime sa do svojich spacích vakov a budeme snívať o tom, že toto všetko nie je pravda. Ktosi to nahlas opakuje, slovo za slovom. Už to nie je tá istá veta. Keď pocítim dotyk na pleci, prudko sa otočím.

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Táňa Kuzmová

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Ohnivý kúpeľ
s. 3

Vladimír Burič
Deadaptácia
s. 4

Leopold Lahola
Fontetieri
s. 5

Skrytá tvár expresionizmu
s. 24

Miroslav Petříček
Marginální humor střední Evropy
s. 43

Rozhovor s Václavom Jamkom
s. 50

Básnici z Ameriky
Kerry Shawn Keys
s. 64

Alta Vášová
S manzardou
s. 70

Adam Zagajewski
Báseň
s. 74

Petr Král
Z Pařížských sešitů

s. 75

Rozhvor s Petrom Zajacom
s. 88

Ivan Diviš
Povídky Franze Kafky v Odeonu
s. 109

Archív
Piotr Jakvlevič Čaadajev

s. 112

RECENZIE - POZNÁMKY Miroslav Petříček
Praha město moderních hran
s. 121

Knižný monitor
s. 122

Časopisecký monitor
s. 123

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Den Země
s. 127

36 x podľa Prousta
Zeno Kaprál s. 127

Pelerína
David Albahari: Voda
s. 128

Juraj Špitzer
K výstave portrétov Dominika Tatarku
s. 129

Juraj Špitzer
Po polstoročí
s. 134

Alexander Matuška
Jeseň 1944 osobne i neosobne
s. 138


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.