revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 3

Piotr Čaadajev
Aforizmy, poznámky a rozličné sentencie

Piotr Jakovlevič Čaadajev (1794 - 1856) - významný ruský filozof, politický mysliteľ a publicista, autor vari najškandalóznejšej filozofickej rozpravy v dejinách ruského sociálneho myslenia.
Na moskovskej univerzite študoval spolu s Gribojedovom, bol blízkym priateľom Puškina. Ako dôstojník gardy sa zúčastnil vo vojne s Napoleonom v rokoch 1812-1814. Po návrate do Ruska vstúpil do slobodomurárskej lóže a v lete 1821 ho starý priateľ I. Jakuškin prijal do tajného dekabristického spolku. V rokoch 1823-1826 cestoval po západnej Európe, v Karlových Varoch sa stretol so Schellingom, s ktorým potom korešpondoval.
V rokoch 1828-1831 napísal po francúzsky osem Filozofických listov, ktoré kolovali v odpisoch a v ktorých sformuloval svoje filozofické, náboženské, etické, historické a kultúrne názory. Skrátená verzia jeho prvého filozofického listu vyšla v moskovskom časopise Teleskop (č. 15, 1836) a zapôsobila ako "výstrel v tmavej noci". Čaadajeva oficiálne vyhlásili za pomäteného a zakázali mu publikovať, časopis zastavili a jeho redaktora N. Nadeždina poslali do vyhnanstva. Tak bol umlčaný "zúfalý výkrik bolesti v čase mŕtvych duší" (A. Gercen). No aj napriek tomu mal Čaadajev veľa nasledovníkov medzi básnikmi, spisovateľmi, filozofmi a politickými mysliteľmi, ktorí sa inšpirovali jeho názormi. Ako prvý totiž jasne a striktne nastolil hlboký problém Ruska, geniálne vystihol odveký chaos v ruskej duši. Jeho myšlienky zásadne prispeli k formovaniu dvoch základných smerov v nazeraní na ruské dejiny, na prítomnosť a budúcnosť Ruska - slavianofilstva a západníctva.
Na Filozofické listy nadväzuje nedokončené dielo Apologija sumasšedšego (1837), ktoré je integrálnou súčasťou Čaadajevovho filozoficko-historického systému. Pátos týchto prác tvorí myšlienka skutočného, pravého vlastenectva, ktorú rozvíja aj v spisoch zo 40. a 50. rokov a ktorú pregnantne vyjadruje aforizmom: "Láska k vlasti je krásna vec, ešte krajšia je však láska k pravde."


O Rusku sa vraví, že neprináleží ani k Európe, ani k Ázii, že je to osobitný svet. Nech je to tak. No treba ešte dokázať, že ľudstvo okrem dvoch strán, určovaných slovami Západ a Východ, má ešte aj tretiu stranu.

x

Radšej svoju vlasť pranierujem, radšej ju zarmucujem, radšej ju ponižujem, len aby som ju neklamal.

x

Ruský liberál - nezmyselná muška, zmietajúca sa v slnečnom lúči; tým slnkom je slnce Západu.

x

Každý predmet v prírode skrýva niečo, čo doňho vkladá náš um alebo naša predstavivosť: je to to neviditeľné, čo umelec musí stvárniť vo svojom diele, lebo práve to nás dojíma, znepokojuje; nie sám predmet, ktorý pozorujeme.

x

Beda národu, ak ho otroctvo nedokázalo ponížiť, taký národ je stvorený na to, aby bol otrokom.

x

Gróf de Maistre vravel: "Zveličenie je pravdou čestných ľudí", t. j. ľudí s presvedčením, pretože čestný človek ho nemôže nemať.

x

Neprajnosť je smrtiaca pre výrečnosť, ak len nevyvoláva rozhorčenie či opovrhnutie.

x

Existujú tváre, na ktorých je napísané "nie", človek s presvedčením sa od nich inštinktívne odvracia.

x

Existujú povahy zbavené schopnosti niečo tvrdiť, ktoré sa boja vysloviť osudné "áno", ako mladá deva vrhnutá núprosnou vôľou rodičov do náručia nenávideného človeka.

x

Slovo znie len v prostredí schopnom odozvy.

x

Ľudia, čo vždy krásne rečnia, nikdy nebývajú výreční.

x

Existujú hlupáci natoľko odolní, že ani slnko génia ich nie je schopné oplodniť.

x

Existujú ľudia natoľko lživí, že dokonca i pravda nimi vyslovená sa stáva lžou.

x

Iba choroba je nákazlivá, zdravie nákazlivé nie je; takisto je to s omylom a pravdou. Práve preto sa omyly šíria rýchlo, a pravda tak pomaly.

x

Existujú ľudia, ktorí si rozumom vytvárajú srdce, iní si zasa srdcom vytvárajú rozum; tí druhí sú úspešnejší ako prví, pretože v cite je oveľa viac rozumu ako v rozume citov.

x

Nie je nič ľahšie, ako zamilovať si tých, ktorých miluješ; no treba trošičku milovať aj tých, ktorých nemiluješ.

x

Sú len tri spôsoby ako byť šťastným: myslieť na Boha, myslieť len na blížneho, myslieť len na jednu ideu.

x

V oblasti mravnosti sa pohyb nezakladá len na radosti z pohybu, musí existovať aj cieľ; popierať možnosť dosiahnuť dokonalosť, teda cieľ, znamenalo by jednoducho znemožniť pohyb.

x

Spoločnosť nepoháňajú dopredu tí, čo váhajú medzi pravdou a lžou, títo povrazolezci, ale ľudia zásadoví. Logika zlatej strednej cesty môže preto v najlepšom prípade udržiavať po istý čas existenciu spoločnosti, no nikdy ani o krok ňou nepohne dopredu. Plodný je výhradne fanatizmus dokonalosti, vášnivé úsilie o pravdivé a krásne.

x

Zákony o trestoch nemajú na mysli len ochranu spoločnosti, ich cieľom je aj čo možno najväčšie zdokonaľovanie ľudskej bytosti. Tieto dve úlohy sú v najlepšom súlade; navyše: ani jednu z nich nemožno dosiahnuť osve. Trestné zákonodarstvo má nielen chrániť spoločnosť pred vnútorným nepriateľom, ale ešte aj rozvíjať zmysel pre spravodlivosť. Z tohto hľadiska sa treba pozerať na všetky druhy trestov, aj na trest smrti, čo v nijakom prípade nie je odplatou, ale len hrozným poučením, ktorého účinnosť je žiaľ veľmi pochybná.

x

Sú tri nepremožiteľné veci: génius, statočnosť a zrod.

x

Chcete predsa byť šťastnými. Tak myslite čo najmenej na vlastné šťastie, starajte sa o šťastie druhých; môžeme sa staviť - tisíc proti jednému -, že dosiahnete vrchol šťastia, aký je len možný.

x

Bezmocný nepriateľ je naším najlepším priateľom; závistlivý priateľ je najhorší z našich nepriateľov.

x

Chvalabohu, ani veršami, ani prózou som nenapomáhal v zvádzaní svojej vlasti zo správnej cesty.

x

Chvalabohu, nevyslovil som jediné slovo, ktoré by mohlo uviesť do omylu verejnú mienku.

x

Chvalabohu, nezmieroval som sa s predsudkami a poverami, aby som zachoval slasti spoločenského postavenia - plodu ignorantskej zaujatosti niekoľkými módnymi ideami.


Z ruského originálu vybrala a preložila Raisa Kopsová.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Táňa Kuzmová

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Ohnivý kúpeľ
s. 3

Vladimír Burič
Deadaptácia
s. 4

Leopold Lahola
Fontetieri
s. 5

Skrytá tvár expresionizmu
s. 24

Miroslav Petříček
Marginální humor střední Evropy
s. 43

Rozhovor s Václavom Jamkom
s. 50

Básnici z Ameriky
Kerry Shawn Keys
s. 64

Alta Vášová
S manzardou
s. 70

Adam Zagajewski
Báseň
s. 74

Petr Král
Z Pařížských sešitů

s. 75

Rozhvor s Petrom Zajacom
s. 88

Ivan Diviš
Povídky Franze Kafky v Odeonu
s. 109

Archív
Piotr Jakvlevič Čaadajev
s. 112

RECENZIE - POZNÁMKY Miroslav Petříček
Praha město moderních hran
s. 121

Knižný monitor
s. 122

Časopisecký monitor
s. 123

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Den Země
s. 127

36 x podľa Prousta
Zeno Kaprál s. 127

Pelerína
David Albahari: Voda

s. 128

Juraj Špitzer
K výstave portrétov Dominika Tatarku
s. 129

Juraj Špitzer
Po polstoročí
s. 134

Alexander Matuška
Jeseň 1944 osobne i neosobne
s. 138


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.