revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 3

Piotr Čaadajev
Aforizmy, poznámky a rozličné sentencie

x
O Rusku sa vraví, že neprináleží ani k Európe, ani k Ázii, že je to osobitný svet. Nech je to tak. No treba ešte dokázať, že ľudstvo okrem dvoch strán, určovaných slovami Západ a Východ, má ešte aj tretiu stranu.
x
Radšej svoju vlasť pranierujem, radšej ju zarmucujem, radšej ju ponižujem, len aby som ju neklamal.
x
Ruský liberál - nezmyselná muška, zmietajúca sa v slnečnom lúči; tým slnkom je slnce Západu.
>> viac textu


PELERÍNA
David Albahari

Voda
"Láska je ako voda," hovorí. "Nezáleží na tom, ako pevne stískaš prsty - vždy ti vytečie." Všetci sa zadívame na stisnuté hrste, všetci pociťujeme zúfalstvo, keď posledná kvapka skĺzne na zem, na vyschnutú trávu. Ktosi poznamená, že v takomto prípade majú nepochybnú výhodu tučnejší ľudia, alebo aspoň osoby s tučnejšími prstami, medzi ktorými nezostávajú prázdne medzery.

>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Táňa Kuzmová

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Ohnivý kúpeľ
s. 3

Vladimír Burič
Deadaptácia
s. 4

Leopold Lahola
Fontetieri
s. 5

Skrytá tvár expresionizmu
s. 24

Miroslav Petříček
Marginální humor střední Evropy
s. 43

Rozhovor s Václavom Jamkom
s. 50

Básnici z Ameriky
Kerry Shawn Keys
s. 64

Alta Vášová
S manzardou
s. 70

Adam Zagajewski
Báseň
s. 74

Petr Král
Z Pařížských sešitů

s. 75

Rozhvor s Petrom Zajacom
s. 88

Ivan Diviš
Povídky Franze Kafky v Odeonu
s. 109

Archív
Piotr Jakvlevič Čaadajev

s. 112

RECENZIE - POZNÁMKY Miroslav Petříček
Praha město moderních hran
s. 121

Knižný monitor
s. 122

Časopisecký monitor
s. 123

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Den Země
s. 127

36 x podľa Prousta
Zeno Kaprál s. 127

Pelerína
David Albahari: Voda

s. 128

Juraj Špitzer
K výstave portrétov Dominika Tatarku
s. 129

Juraj Špitzer
Po polstoročí
s. 134

Alexander Matuška
Jeseň 1944 osobne i neosobne
s. 138


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.