revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne
Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1996, číslo 1-2

Svetislav Basara
Manipulovanie hviezdami

Človek môže byť ateista, ale nemôže nebyť religiózny. Niet takej zúfalej, rozčarovanej, do zla ponorenej ľudskej bytosti, ktorá by nemala to, čo Paul Tilich nazýva „najvyššia starosť“, majúc tým na zreteli ideu alebo materiálny cieľ dosadený na miesto Boha. Nepravú religióznosť netreba nijako podceňovať: spočiatku má silu najpevnejšej viery. Akokoľvek nezmyselný by bol objekt viery, ak sa naň verí, prenášajú sa hory, ale po prenesení sa neomylne poskladajú do urbanistického plánu pekla.
Súmraky civilizácií zákonite prinášajú expanziu pseudonáboženstiev, synkretizmus a morbídny záujem o druhý svet. René Guénon v jednej eseji poznamenal, že pre spásu je nepochybne výhodnejšie viesť profánny život a vyhýbať sa zlu, než sa oddávať falošnej duchovnosti. Budeme teraz hovoriť o astrológii – z jednoduchého dôvodu: ona je jej najrozšírenejší spôsob, ak odhliadneme od zízania do šálky populistického pseudomysticizmu.
Nepopierame, že hviezdy stoja v určitej korelácii s osudom ľudí a sveta, ale to nie je nič spektakulárne; všetko je navzájom pospájané a v konečnej analýze je všetko jedným a tým istým. Lenže, do akej miery je astrológia použiteľná?! Aj ten najpresnejší horoskop môže len predvídať udalosti obsiahnuté v Prozreteľnosti. Nie je to ani také nebezpečné, ibaže to môže z budúcnosti urobiť totálnu nudu. Temná, disolutívna strana hviezdoznalectva je v tom, že predstavuje osud jednostranne; šikovným manévrom totiž odoberá tým, ktorí naň veria, slobodnú vôľu a podriaďuje ich determinizmu. V kresťanskom chápaní osud vôbec nezmenšuje slobodu vôle; všetky situácie, do ktorých sa človek dostáva, môžu poslúžiť rovnako spaseniu ako i zatrateniu. Aby sa dospelo do stavu osobnosti (len osobnosť môže prijať aj Boha), je nutné povzniesť sa nad každú okolnosť: nad uspokojenie i nad pôžitok, nad nadšenie, šťastie, nešťastie, bolesť i zúfalstvo, a neprestajne vzývať Boha, akokoľvek by sa inak pochybovalo o jeho existencii.
Z patristiky je jasné, že osobnosť býva väčšmi spustošená spokojnosťou ako utrpením. Záujem o astrológiu je podnietený v prvom rade pátraním po šťastí a spokojnosti, bez ohľadu na to, že všetkým je zrejmé, že „šťastie“ je označovateľ bez označovaného. To, čo nazývame „zlým šťastím“ je vždy vecou osobnej voľby; je to následok nepripravenosti prijať výzvu osudu. Osud tu napokon nie je na to, aby nás mučil, ale aby nás nabádal k tomu, aby sme ho prekonali.
Svet je dnes prepchatý zatrpknutými indivíduami nespokojnými so všetkými a s každým, len nie s tým jediným, s čím by nespokojní byť mali, totiž so sebou samými. Určitá demencia, do ktorej svet upadol hneď po stredoveku, spôsobila, že príčiny spokojnosti či nespokojnosti hľadá človek mimo seba, vo vonkajšom svete. Ale pokiaľ sa nestaneme agentmi provinčných (a diabolických) materialistických doktrín, zaručene dospejeme k záveru, že vo vonkajšom svete niet nijakých príčin, dokonca ani následkov, že tam nie je nič, okrem predstáv. Ako na filmovom plátne. Koniec koncov, ako inak by bolo vôbec možné filmové umenie? Nič naozaj skutočné nemôže byť nasnímané na nejaký filmový pás, už len preto, že je to buď substantia alebo subiectum; snímateľné sú len objekty, teda to, čo sa opotrebúva a mizne.
Ale netreba preháňať s kritikou astrológie – bez ohľadu na jej škodlivosť. Hviezdoveda nie je o nič nebezpečnejšia ako genetika, chémia, medicína alebo informatika. A nie je ani o nič menej „exaktná“. Duch času jednoducho odobral určitým ľudským znalostiam legitimitu, aby ju mohol presunúť na iné, rovnako nelegitímne. Najväčšou podlosťou Osvietenstva je idiotské delenie na exaktné a aproximatívne, vedecké a nevedecké. Vo svojej podstate sa nijaká veda nikdy nedostala nad magické chápanie sveta – aj keď všetky vedné odbory sa mágie zriekajú. Všimnime si medicínske diagnózy, všetky tie grécko-latinské mantry, mystifikácie; prípadne nazrime do „tajomstiev“ informatiky... Vždy narazíme len na tendenciu „prerobiť“ Boží výtvor a potom autorstvo pripísať človeku. Mágia je síce dementnou religióznosťou, ale veda je potom dementnou mágiou.
V súčasnosti azda niet denníka či týždenníka, ktorý by nemal rubriku venovanú horoskopu. Zdanlivo nevinná zábava más však v sebe skrýva obrovské možnosti manipulácie. Čím sme vzdialenejší od skutočnej viery, tým sme ľahkovernejší voči nezmyslom; vlasy mi vstávajú dupkom pri pomyslení, aký veľký počet ľudí berie denné horoskopy celkom vážne a orientuje sa podľa ich rád a návodov. Disponujeme už dôkazmi, dôkazmi všetkým dostupnými, ale ignorovanými, že astrológia a jasnovidectvo sa využíva zo strany moci ako prostriedok kretenizácie. Pozorný čitateľ si nepochybne všimne, že v periodikách každú chvíľu vystupuje nejaké médium alebo senzibil, ktorý ľahkoverným servíruje optimistické vízie východiska zo slepej uličky, v ktorej sa nachádzame, ba dokonca – aj celé týždne vopred – pripravuje terén pre strategické a taktické ťahy politikov, ktorí, podľa všetkého, podpísali zmluvu s diablom.
Preložil Karol Chmel.

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Svetislav Basara
Manipulovanie hviezdami

str. 3

Paľo Bohuš
Jednosmerný rebrík
str. 7

Víťazoslav Hronec
Štyri krátke prózy
Vladimíra Lutrova
str. 17

Hatif al-Janabi
Anjeli milosrdenstva
Adam Szyper
Diabol žid
str. 23

Danilo Kiš
Skladisko
str. 51

Hans Magnus Enzensberger
Bohatstvo tieňa
básne, rozhovor
str. 77

POSTE RESTANTE
Škvrny na stene
Mladá slovinská próza
str. 107

Zeno Kaprál
Česká pojišťovna, a.s.
str. 121

Igol Kalný
str. 143

Janice Elliottová
Poviedky
str. 141

Ondřej Mrázek
Svetlo a tma
str. 151

His Master´s Voice
Giono, Basara, Lukáč, Pastier, Časopisecký monitor
str. 165

ALMANACH
Mapy osamelých bežcov ´96
Laučík, Repka, Štrpka, Ursiny, Repková, Pastier, Pessoa
str. 177


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.