revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1996, číslo 1-2

Svetislav Basara
Manipulovanie hviezdami

Človek môže byť ateista, ale nemôže nebyť religiózny. Niet takej zúfalej, rozčarovanej, do zla ponorenej ľudskej bytosti, ktorá by nemala to, čo Paul Tilich nazýva „najvyššia starosť“, majúc tým na zreteli ideu alebo materiálny cieľ dosadený na miesto Boha. Nepravú religióznosť netreba nijako podceňovať: spočiatku má silu najpevnejšej viery. Akokoľvek nezmyselný by bol objekt viery, ak sa naň verí, prenášajú sa hory, ale po prenesení sa neomylne poskladajú do urbanistického plánu pekla.
> viac textu


ALMANACH
Mapy osamelých bežcov ´96

Toto sú veľmi individuálne rozkladacie mapy na ľahký dotyk, na letmú orientáciu v tom, čo sa samo orientuje, lebo sa hľadá, ale neblúdi. A nechce blúdiť. Veď už len čírou svojou existenciou, ako akási chimerická znaková alternatíva realitity v realite, pretína v jednom bode – presnejšie možno v jednom tanci, pretože nemožno jednoznačne identifikovať ten bod – aj to, čomu hovoríme skutočnosť aj to, čomu hovoríme blud. A takto sa aj otvára čítaniu. >> viac textu

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Svetislav Basara
Manipulovanie hviezdami

str. 3

Paľo Bohuš
Jednosmerný rebrík
str. 7

Víťazoslav Hronec
Štyri krátke prózy
Vladimíra Lutrova
str. 17

Hatif al-Janabi
Anjeli milosrdenstva
Adam Szyper
Diabol žid
str. 23

Danilo Kiš
Skladisko
str. 51

Hans Magnus Enzensberger
Bohatstvo tieňa
básne, rozhovor
str. 77

POSTE RESTANTE
Škvrny na stene
Mladá slovinská próza
str. 107

Zeno Kaprál
Česká pojišťovna, a.s.
str. 121

Igol Kalný
str. 143

Janice Elliottová
Poviedky
str. 141

Ondřej Mrázek
Svetlo a tma
str. 151

His Master´s Voice
Giono, Basara, Lukáč, Pastier, Časopisecký monitor
str. 165

ALMANACH
Mapy osamelých bežcov ´96
Laučík, Repka, Štrpka, Ursiny, Repková, Pastier, Pessoa
str. 177


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.