revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2006, číslo 5-6

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet


Literatúra nikoho nenúti, neprikazuje, nemanipuluje. Nemá nijaké úlohy, nedáva ich ani nedostáva a neprijíma. Tým naznačuje človeku, že je slobodná bytosť, ktorá sa môže rozhodnúť slobodne a nedemokraticky medzi tvorbou, literatúrou, umením a tvarom, alebo sa primkne k deštrukcii, chaosu, ničeniu a smrti. Len spisovateľ môže devalvovať a naozaj sprofanovať sám seba, alebo nemusí. Iní sa o to môžu len usilovať. O dážď sa oprieme, ideme.

Treba žiť unikátne, najmä ak chceš písať, inak vytváranie literatúry je nezmyselným množením, liahnutím slov. Každý ľudský osud a každá tvár je potenciálne predurčene unikátna, ale nie každý to uskutoční: prílišne sa človek na niekoho ponáša, ponášajú sa vzájomne na beztvárnosť mnohí. Len spisovateľ počuje ako spieva jazyk. Slovo má zvuk, prízvuk, intonáciu. Slovo má význam, pocit, farbu, sujet, dejiny, obraz, asociácie, pohyb... Preto tvorcov vzťah k jazyku - a teda aj ku skutočnosti - býva aj polemický. Neprijíma ho pasívne ako hotovú vec. Berie ho ako diskutabilný problém, ktorému protirečí (protirečí reči), sporí sa s ním, lebo je meniaci sa a zmeniteľný, jazyk utekajúci. Preto má spisovateľ akúsi akútnu alergiu (sennú nádchu) voči fráze, akémukoľvek zneužívaniu a mrzačeniu slov, voči hrubosti a nevkusu, k bahnu viet a balastu slov.

Čo máme v tomto svete okrem pár viet, ktoré sa nám zdajú byť krásne? Možnože prázdnu snahu po ich uskutočnení, alebo azda ani nie, vediac, že uskutočnenie je práve to najhoršie. Ale jedno bez druhého nevie dobre žiť. Vetami sa liečime: čo nás ťaží, do nich nadžgáme. Ale vety aj preklíname - opäť len vetami. Liečime sa, lebo sa máme z čoho: zdraví sú len hlupáci.

Alebo kvet. Kam sa tie kvety tak ponáhľajú? - mohol by sa človek spýtať jesene, keby ho počúvala. List z ničoho nič zožltne a padne spolu s nami tak potichu a nenápadne ako svetlo prichádzajúce potme. Uletela im duša?

A sneh len nepadá a nepadá. Nepadať neprestáva. Dosť veľa ho už nenapadalo, možno aj meter a viac. Tak nám treba. Čo teraz?

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet

s. 3

Ján Štrasser
Staré železo
s. 5

Ján Litvák
Bratislavské upanišády
s. 11

Ľuboš Bendzák
História veľkého lámu nevedomca...
s. 21

Obuj sa choď!
Daniel Šustek: Potulky svetom
s. 33

Krystyna Milobedzka
Po kriku
s. 53

Made in Ukrajina
(Andruchovič, Žadan, Izdryk, Miďanka, Vynyčuk)
s. 59

Andrés Sorel
Africký Romeo, Žena bez hlavy
s. 91

Na Slovensku po španielsky
(rozhovor s Vladimírom Olerínym)
s. 107

Poste restante
Gennadij Ajgi
s. 113

Archív
Dva rozhovory s Gennadijom Ajgim
s. 177


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.