revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2009, číslo 2

Octavio Paz
Niekoľko viet

Tam, kde sa končia hranice, strácajú sa cesty. Tam sa začína ticho. Pomaly napredujem a zaľudňujem noc hviezdami, slovami, dychom ďalekej vody, ktorá ma čaká, kde sa začína úsvit.
Začínam znovu a znovu. Ale nenapredujem. Keď sa dostanem k osudným písmenám, pero cúvne: neľútostný zákaz mi skríži cestu. Včera som mal plnú moc a písal som plynule na to, čo som mal práve poruke: na kus neba, na stenu (srdnato odolávajúcu slnku a mojim očiam), na lúku, na iné telo. Všetko mi bolo dobré: písmo vetra i vtákov, voda, skala. >> viac textu


Duch, večný revolucionár
(rozhovor Krzysztofa Maslońa so Slavojom Žižekom)

Liberálna vízia sveta je ilúzia. Aj keď sme, podľa všetkého, na opačných stranách politickej barikády, zhodneme sa azda na tom, že v Číne vznikol systém, ktorý sa vymkol zo známych pravidiel. Máme tam kapitalizmus, ktorý nepotrebuje demokraciu, aby sa reprodukoval. Občas počuť: Dajme im ešte desať rokov a demokracia k nim dôjde sama. Nie, nedôjde. Ako naši spoloční nepriatelia vyrastajú - vďaka liberálom - náboženské fundamentalizmy, islámske a iné. Ale zabúda sa, že sám kapitalizmus, ak ich priam neustanovil, nezlegalizoval, tak prinajmenšom ich posilnil tak, že sa stali jeho súčasťou. Afganistan bol pomerne svetský štát, až vonkajšie intervencie, dvojpólový konflikt ako prvok globalizácie, ho premenili na fundamentalistickú krajinu. Fundamentalizmus je cena, akú platíme za zánik svetskej ľavice, za jej marginalizáciu, lebo keď sa scvrkla, utlmila svoje nároky, v určitom zmysle ich prebrali práve fundamentalisti. Nie náhodou boli predtým v arabských krajinách silné svetské ľavicové strany.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Octavio Paz
Niekoľko viet

s. 3

Boris Mihalkovič
Hlbšie budem rásť
s. 5

Rudolf Jurolek
Poľný zošit Jakuba z rána
s. 17

Jana Juráňová
Únos premiéra
s. 35

Andrés Sánchez Robayna
Jednej hudbe a iné básne
s. 51

Súčasná európska poviedka Mileta Prodanović: Sedela som..., Portrét umelca v izolácii
s. 71

Duch, večný revolucionár
(rozhovor Krzysztofa Maslońa so Slavojom Žižekom)
s. 89

Poste restante
Časopis Krok
s. 99

Zbigniew Herbert
Poslanie pána Cogita a iné básne
s. 145


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.