revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2012, číslo 1

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet


Podľa zákona sa uhol dopadu svetla rovná uhlu jeho odrazu. Oko sa pýta a jeho odpoveďou je svetlo, jeho odraz alebo fixovaný slovný obraz, svetielkovanie slnečných slov vo forme básne. Oči sú odpoveďou na svetlo sveta. Načo sú potom slová a vety? Aby odvetili oku.

Z papiera a pera báseň nevznikne, to sa popiera. Perie? Poézia zbadá všetko, všade dovidí aj potme. Aj potme hudie potmehúdsky. Poéziu čítajú všetky stromy, lebo sú gramotné. Aj vtáci už o nej čvirikajú, ak ich ľudia nechajú na pokoji. Od svitu do mrku. Hora hrá na stromoch, na kameňoch a zvieratách. Hudba je odpoveď na život. Od nepamäti do nepamäti som šumenie stromov, piva, trávy, snehu. Alebo slov?

Včelstvo je organizovaný a riadený systém, ktorého funkciou je život. Nekonečný integrovaný systém. Podľa kybernetiky je to ostrov informácie uprostred presily entropie a jeho vzťahy a súvislosti sú kozmické. V ekologickom reťazci a jednote živej reality je funkcia včelstva podobná umeniu, tvorbe a kultúre v ľudskom spoločenstve. Kultúra je sieť, ktorej očká, guče, suky, hrče a uzly a slučky nejako súvisia. Sme v nej všetci, hoci možno jestvuje len v našich hlavách a nie naozaj. Rozprestiera sa ponad čas a priestor a drží nás nad priepasťou, aby sme sa neprepadli na dno tmy a úzkosti.

Nikto nevie, aký druh slobody ho čaká. Sloboda má veľa tvarov a podôb. Mnohé sa príliš podobajú na otroctvo. Niekto sa bojí byť slobodný, iný je slobodný, až má z toho strach, ale inak nemôže. Slobodu si každodenne udeľuje každý sám z úcty k sebe samému, z úcty k človeku a jeho dôstojnosti. Aj za cenu bolesti a strachu a pochybností. Kedysi som sa blahosklonne usmieval nad gýčiarmi, podvodníkmi a hlúpymi grafomanmi, dnes ma deprimujú a mám z ich prevahy úzkosť a strach, pretože stoja na strane rozkladu, deštrukcie, vlastne smrti ako zločinci. Negujú hodnoty a rušia systém, likvidujú poklad a podklad, na ktorom stojí civilizácia a humanita. Hlupák si píli konár, na ktorom sedí. Drží sa tenkej vetvy a vety.

Mechanické vežové hodiny nemajú zjašene poskakujúce číslice, ale ručičky a možno aj nožičky. Preto nielen dôstojne idú, ale aj ukazujú (cestu). Človek môže sám seba prekvapiť každý deň, môže sa oprávnene spytovať, či vtedajšie a dnešné ja sa rovná samo sebe. Aby sa očistil, ponorí prsty do klávesnice organa. Ako do tečúcej vody. Problém identity? Ťažko poveda?, lebo hranice medzi pýchou, vzdorom, protestom a nepoddajnosťou sú stále nezreteľné, zahmlené a ešte k tomu sa pohybujú, pulzujú a kmitajú, chvejú sa a zvučia v píšťale akoby strachom. Denne sa pozerám na storočný fotografický portrét starého otca ako bledne. Činnosť zvaná umieranie. Možno to robím ja, nie on. Alebo obaja?

 

 

Obálka čísla:

Lynoryt na obálke: Jaroslav Štuller

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet
s. 3

Boris Mihalkovič
Zápisky zo psychiatrie

s. 5

Poste restante
Marián Kubica
s. 17

Juraj Mojžiš
O zodpovednosti za (svoj) sen
s. 57

Artur Fryz
Pupok sveta a iné básne
s. 65

Veronika Šikulová
Tri z troch
s. 73

Rodinné striebro
Ján Ondruš
s. 85

Zlatá polička
(Kadlečík, Mihalkovič, Kadlečíková, Šikulová)
s. 121

Archív
Cena Jána Langoša za rok 2011
s. 127


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.