revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2012, číslo 2

Osip Mandeľštam
Niekoľko viet

Píš verše bez obrazov, ak to vieš, ak si schopný. Slepec spozná drahú tvár, len čo sa jej dotkne vidiacimi prstami, a slzy radosti, skutočnej radosti, znovupoznávania po dlhom odlúčení vyhŕknu mu z očí. Báseň žije vnútorným obrazom, tým znejúcim odliatkom formy, ktorý je predobrazom básne. Niet ešte jediného slova, ale báseň už znie. To znie vnútorný obraz, už ho nahmatáva básnikov sluch. >> viac textu


Oleg Pastier
Cudzí šarkan na mojom nebi

(z autentických básní 1982 - 2012)

(HENRI CHOPIN)
Ľahučká pieseň
violy d'amour

Do sviežeho vánku
Kolísavo letí vták

Je deň
Ako stvorený
Na všetko zbytočné

>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Lynoryt na obálke: Jaroslav Štuller

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Osip Mandeľštam
Niekoľko viet

s. 3

Oleg Pastier
Cudzí šarkan na mojom nebi

s. 5

Ján Púček
Štyri zo štyroch
s. 15

Zlatá polička
(Púček, Juráňová, Vanovič, Jurolek)
s. 25

Poste restante
Ivan Laučík
s. 35

Dušan Dušek
Voda prítomnosti
s. 81

Inka Machulková
Až k ránu se ozvou tiché kroky...
s. 105

Juraj Mojžiš
O dlhej pamäti metafor utrpenia
s. 115

Jozef Mihalkovič
Z ďalších listových tajomstiev
s. 123

Ján Zambor
Zvukové tvarovanie básne
s. 133


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.