revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2012, číslo 2

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Osip Mandeľštam
Niekoľko viet

s. 3

Oleg Pastier
Cudzí šarkan na mojom nebi

s. 5

Ján Púček
Štyri zo štyroch
s. 15

Zlatá polička
(Púček, Juráňová, Vanovič, Jurolek)
s. 25

Poste restante
Ivan Laučík
s. 35

Dušan Dušek
Voda prítomnosti
s. 81

Inka Machulková
Až k ránu se ozvou tiché kroky...
s. 105

Juraj Mojžiš
O dlhej pamäti metafor utrpenia
s. 115

Jozef Mihalkovič
Z ďalších listových tajomstiev
s. 123

Ján Zambor
Zvukové tvarovanie básne
s. 133


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.