revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2013, číslo 1

Ivan Kolenič
Niekoľko viet

Predplatil som si okrové šialenstvá. A stále
vidieť zo mňa iba tie písmená.

Som so sebou dlho.
Akokoľvek sa snažím, neodtrhnem
od seba nikoho cudzieho...

Kam sa pohnem, vrú za mnou akési
ľahké nezachytiteľné kroky. Pravidelný
rytmus ma odhodlane prenasleduje...
>> viac textu


Veľkonočný rozhovor s Ivanom Koleničom
Literatúra, tá skutočná, tá naša, ľudská, umelecká, nezomiera... Odmyslime si dievčenské romániky a pozrime sa na skvosty; áno, dejepisy a deje sú ošúchané, prichádza k slovu štýl, metafora, veľké majstrovstvo písania – méta je štýl... Mňa nezaujímajú hollywoodske verklíky, ale nová forma, spôsob vyjadrenia sa, individualita. Slohové cvičenia sú mi na smiech a, žiaľ, na plač... Dnes akoby písali knihy už iba ženy v teplákoch; zabi ma, ale nenávidím to... Dnešnou témou je štýl; tým sa, podľa mňa, dajú rozoznať spisovatelia od rukojemníkov slohových prác. >> viac textu


Peter Prokopec
Vedieť predčí vidieť

Peter Prokopec sa narodil prvého apríla tisícdeväťstoosemdesiatosem v popradskej nemocnici a vyrástol v blízkom meste Svit. Odtiaľ jeho kroky kvôli štúdiu smerovali do Bratislavy, kde na STU nakoniec vyštudoval aplikovanú matematiku - škoda že z povinnosti a nie z lásky. Niektoré z jeho básní boli publikované, no nerád uvádza kde, pretože vo svojom písaní sa zatiaľ oveľa radšej zameriava na prítomnosť a budúcnosť ako na minulosť. Momentálne žije striedavo v Bratislave a vo Svite.
>> viac textu

 

 

Obálka: Jaroslav Štuller

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Kolenič
Niekoľko viet

s. 3

Mila Haugová
Cetonia aurata
s. 5

Ivan Kolenič
Nízky strop + rozhovor
s. 11

Peter Prokopec
Vedieť predčí vidieť

s. 37

Ivan Laučík - Ján Litvák
Vďaka za let!
s. 57

Juraj Mojžiš
Starý príbeh
s. 77

Keď ideš sám za sebou
(rozhovor s Jurajom Mojžišom, prvá časť)
s. 91

Dejan Ilić
Asambláž
s. 115

Viktor Šklovskij
ZOO
(prvá časť)
s. 129

Kadlečík - Winkler - Repka
Dominik Tatarka 100
s. 147

Cena Dominika Tatarku 2012
s. 171


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.