revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2013, číslo 3

Dušan Dušek

6 básničiek


SO SVETLOM


- celkom biele, rozkrojené
jablko leží
na stole
(dotýka sa obrusu)
jeho vôňu cítiť
v celej kuchyni
(osvetlenej slnkom)

(tiene sa predlžujú)

slabo počuť ako bzučí hmyz


X X X

- pri vdychovaní dymu
z cigarety
(keď píšeš)
vracia sa dávna spomienka
na otvorené okno, kde si stál
a ona stála za tebou
a zozadu
ťa objímala
okolo krku

(v marci)

SLNEČNÁ A NEÚPROSNÁ

- ako sa dívaš
do svetla
ako sa obrátiš (v nízkom slnku)
keď ulica je plná
suchého
a nízkeho
nečujného vetra

NA BLÍZKU

- ani ti nenapadne
počúvať
vodu
tečie
tichá
ale či chceš či nechceš
počuješ jej vresk

ZA PRÍBEHOM

Už v uliciach
sa zdalo, že slnko neustúpi
ani o krok
a vietor
(zdal sa nám rýchly,
skoro viditeľný)
sa obracal
akoby bol v horúčke
(v tichej, ale silnejúcej
hudbe blúdenia)
Koľajnice dráh sa leskli
ale nič sme nevideli (ani jeden
tieň)
nesledovali sme
tenké vlákienko
Vzduch sa pohol

bol pri nás

ÁNO, JESEŇ

- nepočúval som vrabcov
(medzi plotmi)
zrazu
sa
zdalo, že sú
celkom
mŕtvi

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dušan Dušek
Niekoľko viet

s. 3

Vladimíra Čerepková
Zpívající já
s. 5

Július Vanovič
Neprehovoríš krivého svedectva
s. 15

Marián Zavarský
Tranquillo e tristamente
s. 25

Juraj Mojžiš
Pohreb na mori
s. 39

Keď ideš sám za sebou
(rozhovor s Jurajom Mojžišom - tretia časť)
s. 55

Ivan Korman
Snívam o kúsok dlhšej reťazi
s. 67

Ivan Laučík - Ivan Mojík
Odpočívaj v revolte!
s. 85

Viktor Šklovskij
ZOO
s. 127

Archív
Dušan Dušek - Mladá tvorba
s. 145

Jana Waldnerová
Poetika humoru M. Lasicu a J. Satinského
s. 163

Knižná edícia časopisu Fragment
s. 171


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.