revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2015, číslo 1

Niekoľko viet
(O Ivanovi Kadlečíkovi)

Takmer všetky Kadlečíkove knihy majú povahu podivuhodnej kompozície denníkových záznamov, malých esejí, fejtónových postrehov, fragmentárnych úvah, listov, poznámok, veršov... Zúženie či dokonca strata priestoru pre slobodný pohyb myšlienok a slov spôsobila, že tí, ktorí nerezignovali na tvorbu, sa vydali jediným možným smerom – do hĺbky. (Ján Štrasser)
>> viac textu

c
Ján Štrasser
Otvorená zlomenina

Konzervatívne haiku
Ránhojič vraví:
Máte málo krviniek.
Tri ľúbe slová.    
>> viac textu

c
Dobrú noc a krásne sny
(Rozprávky pre najmenších najväčších)

Dominik Tatarka
ROZPRÁVKA O PRICHÁDZAJÚCEJ JARI

Túto rozprávku odovzdal roku 1931 Dominik Tatarka, „žiak V. b. štátneho reálneho gymnázia v Trenčíne“, svojej vtedajšej profesorke slovenčiny ako mesačnú úlohu. Pani profesorka rozprávku prečítala – a vrátila. Nespĺňala vraj kritériá mesačnej úlohy... Zachovala sa v podobe siedmich krasopisne napísaných strán, vytrhnutých z úradného zošita mesačných úloh, starostlivosťou Antona Pongráca, spolužiaka Dominika Tatarku, ktorý si jú na znak študentskej „vzbury a solidarity“ pietne odložil.
>> viac textu

c

Recenzia: Víkendová príloha denníka Pravda

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Filip Horník

Obsah čísla:

Niekoľko viet o Ivanovi Kadlečíkovi (3)
c
Ivan Kadlečík: Srdce sa volá ň (5)
c
Roman Berger: Stretnutie v labyrinte (13)
c
Ján Štrasser: Otvorená zlomenina  (33)
c
Ján Púček: Keby všetky vlaky sveta... (41)
c
Koloman Sokol: Maestro de los maestros (47)
c
Zbigniew Machej: Sonety hybridné a pekelné (57)
c
Juraj Mojžiš: Etuda  (67)
c
Archív: Ponad Tatru blýska
Rudo Brtáň o Jankovi Matúškovi  (79)
c
Peter Zajac: Nebezpečný humor Mira Cipára  (95)
c
Miroslav Cipár: Tridsaťšesťkrát podľa Prousta  (106)
c
Juraj Mojžiš: Chvíľu po vojne sôch  (109)
c
FRAGMENTY Z FRAGMENTU: Ivan Diviš: Záznamy, básne, rozhovor  (115)
c
KNIŽNÁ EDÍCIA ČASOPISU FRAGMENT  (135)
c
His master’s voice: Horník, Repka, Teren, Janovic, Urban,
Mihalkovič, Pasternak, Tatarka, Pupala-Durný (141)
c
Konečná! Nevystupovať! 
O jednej pohľadnici Petra Repku  (155)
c


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.