revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2015, číslo 1

Niekoľko viet
(O Ivanovi Kadlečíkovi)

Takmer všetky Kadlečíkove knihy majú povahu podivuhodnej kompozície denníkových záznamov, malých esejí, fejtónových postrehov, fragmentárnych úvah, listov, poznámok, veršov... Zúženie či dokonca strata priestoru pre slobodný pohyb myšlienok a slov spôsobila, že tí, ktorí nerezignovali na tvorbu, sa vydali jediným možným smerom – do hĺbky. (Ján Štrasser)

Zodpovednosť a hravosť sa zdanlivo vylučujú, no Kadlečík ich dokázal zmysluplne spojiť a dať im punc autenticity.  (Vladimír Petrík)

Každý by chcel vedieť písať o ťažkých a zložitých veciach tak ľahko a humorne ako Kadlečík, keby sa to dalo odkukať a keby nebolo za slovami cítiť, ako veľmi to musí zavše bolieť jeho alebo jeho príbuzných a v neposlednom rade jeho priateľov a ich príbuzných.  (Ján Litvák)

Prelúdium znamená v hudbe predohru alebo voľnú improvizáciu a tento odborný výraz vystihuje charakter Kadlečíkových neepických prózičiek a básničiek, ktoré sú polytematické a polyžánrové a ako to už u tohto autora býva, obsahujú aj kus autobiografie. (Jozef Bžoch)

Dostredivosť Kadlečíkových textov, upnutosť na vlastný subjekt, nie je subjektívnosťou. Hovorí najmä o sebe, ale nevylučuje sa z kontextu, je v ňom ponorený, pretože oň mu práve ide, on dáva ľudskému životu a tvorivému gestu oprávnenie. V pukanskej samote, v samote svojej pracovne zaľudnenej vecami, je účastníkom celosvetového diania. Prizýva nás k sebe a my sa radi pridávame. (Vladimír Petrík)

Autobiografickosť leží v základoch všetkých Kadlečíkových próz. Mohli by sme povedať, že si píše denník, skôr ako záznam bežných denných udalostí je to však denník myšlienok. (Pavel Vilikovský)

Pokiaľ ide o žánrové vymedzenie Kadlečíkových próz, tu takisto ide o autorskú nezaraditeľnosť. Jeho štýl vôbec nie je “čistý” (aj preto tá “vylúčenosť” ako “nečistého”?). Stretáva sa v ňom prízemné s vysokým, modlitba s kliatbou, víno sa mieša s krvou. Autor voľne, slobodne komponuje, syntetizuje a alchymisticky zmiešava. (Rudolf Jurolek)

Nekonformný, nepodkupný slovenský intelektuál tu stojí ako náhodný svedok i nenáhodný sudca, ako vľúdny, ale aj karhajúci moralista i moralizátor, ktorý slovami vidí a hovorí k nám prorockým hlasom dejín, ako pútnik s pamäťou a jazykom, ktorý čosi vie o nemravnosti tohto sveta, a napriek tomu hľadá jeho lepšiu podobu – v sebe i v nás. (Rudolf Chmel)

Aj Kadlečíkove knihy chcel ktosi zapáliť do zniku, je to však márna snaha, sú žiaruvzdorné. Vzdorné ako autor sám. Opatrujem ich a čítam, zoznamovanie sa nikdy nekončí. (Pavel Hrúz)

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Filip Horník

Obsah čísla:

Niekoľko viet o Ivanovi Kadlečíkovi (3)
c
Ivan Kadlečík: Srdce sa volá ň (5)
c
Roman Berger: Stretnutie v labyrinte (13)
c
Ján Štrasser: Otvorená zlomenina  (33)
c
Ján Púček: Keby všetky vlaky sveta... (41)
c
Koloman Sokol: Maestro de los maestros (47)
c
Zbigniew Machej: Sonety hybridné a pekelné (57)
c
Juraj Mojžiš: Etuda  (67)
c
Archív: Ponad Tatru blýska
Rudo Brtáň o Jankovi Matúškovi  (79)
c
Peter Zajac: Nebezpečný humor Mira Cipára  (95)
c
Miroslav Cipár: Tridsaťšesťkrát podľa Prousta  (106)
c
Juraj Mojžiš: Chvíľu po vojne sôch  (109)
c
FRAGMENTY Z FRAGMENTU: Ivan Diviš: Záznamy, básne, rozhovor  (115)
c
KNIŽNÁ EDÍCIA ČASOPISU FRAGMENT  (135)
c
His master’s voice: Horník, Repka, Teren, Janovic, Urban,
Mihalkovič, Pasternak, Tatarka, Pupala-Durný (141)
c
Konečná! Nevystupovať! 
O jednej pohľadnici Petra Repku  (155)
c


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.