revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2016, číslo 1

Aleš Debeljak
Grand Hotel Európa

Pred pár dňami som sa vrátil z Bruselu. Mnohí Slovinci, najmä politická elita, si už na zmysel takéhoto suchého konštatovania celkom privykli. Isteže, po „veľkom tresku“, vstupe Slovinska do EÚ v máji 2004, po tej kľúčovej udalosti v slovinskom kolektívnom živote nového tisícročia, letecká doprava medzi Ľubľanou a Bruselom nadobudla rytmus pravidelných a pomerne hustých autobusových liniek.
>> viac textu


D
OBRÚ NOC A KRÁSNE SNY
(Rozprávky pre najmenších najväčších)

Adam Pupala–Durný
HORE DOLU, VŠETCI SPOLU

Len čo Profesor oči otvoril a sny svoje nechal uletieť na krídlach kohútieho gospelu, raz-dva si z mihalníc nočný chlad a záludnosti metafyziky vlažnou vodou vymyl, chrup a dialektiku nezmieriteľnosti nezbednicou štetinatou zo všetkých strán pedantne obkrúžil, a hop! – ruky hore, ruky dolu, od seba a zase spolu – rezko si zacvičil, kvokol, vstal a poskočil – až sa s ním svet zatočil, div že s rozbitým nosom dakde v kúte neskončil... „Ísť treba na koreň veci hneď a zaraz,“ vrklo v ňom ako v plnom holubníku.
>> viac textu


J
uraj Špitzer
Niekoľko viet

Minulosť sa v nás zráža s prítomnosťou. V tme a v tichu pred spaním, keď sme sami so sebou, keď maska našich konvencií, pretvárok a póz odpočíva bezmocne nepotrebná na nočnom stolíku, vidíme sami seba presne, hovoríme sami so sebou neúprosne pravdivo, nenávidíme všetko, čo zabránilo tomu, že nie sme takí, akými sme chceli byť, a nostalgicky privolávame svoje lásky.
>> viac textu


Sobotná príloha denníka Pravda, 9. apríla 2016

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Jaroslav Štuller 

Obsah čísla:

Niekoľko viet: Juraj Špitzer (3)

Adam Zagajewski, Jerzy Kronhold: 2 x 70 = 70 (5)

Peter Laučík: Posvietiť pod nohy (21)

POSTE RESTANTE
Fenomén samizdat (31)

Aleš Debeljak: Grand Hotel Európa, Štyri básne (65)

Juraj Mojžiš: Storočie (79)

ARCHÍV
Juraj Špitzer: Dve eseje (99)

Ján Púček: Pamätník pamäti (145)

Ján Zambor: Báseň Ivana Kraska Aminke (155)

HIS MASTER’S VOICE (163)

KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ! (175)
 

 

c
© 1987-2016 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.