revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2016, číslo 1

Juraj Špitzer
Niekoľko viet

Minulosť sa v nás zráža s prítomnosťou. V tme a v tichu pred spaním, keď sme sami so sebou, keď maska našich konvencií, pretvárok a póz odpočíva bezmocne nepotrebná na nočnom stolíku, vidíme sami seba presne, hovoríme sami so sebou neúprosne pravdivo, nenávidíme všetko, čo zabránilo tomu, že nie sme takí, akými sme chceli byť, a nostalgicky privolávame svoje lásky.

Nenávidím svoju zbabelosť, nemôžem zabudnúť na okamžiky, v ktorých som mal prejaviť viac odvahy, než som bol schopný. Opovrhujem intelektom, ktorý vie nájsť a vysloviť argumenty presvedčivo ospravedlňujúc nerozhodnosť, zbabelosť a strach. Svoj intelekt nevynímajúc.

Často myslím, že minulosť neexistuje, iba to, čo sa naozaj stalo. Predkladajú sa mi často na obdiv a uctievanie osobnosti s vymyslenou a štylizovanou minulosťou alebo bez nej. Zvykám si na tento úkaz, ale neprestávam sa hnevať na seba pre tento zvyk. Umožňuje mi upraviť si pomer a vzťah k istým osobnostiam, ale otupuje pamäť.

Nenávidím svoju lásku k lenivosti, k potulkám, k postávaniu na rohoch ulíc a kdekoľvek, neschopnosť vzdať sa slastnej chvíle neočakávaného dojmu alebo zážitku kvôli systému a racionálnemu plánu, ktorý si každé ráno vymyslím.

Závidím básnikom. Napíšu málo, a sú to básne, aj keď píšu prózu. Závidím im, ale mám ich rád, lebo si o nich myslím – iste nespravodlivo – že aj oni sú leniví, moji príbuzní. Mám ich rád, lebo nevedia žiť, lebo sú dôverčiví, často nešťastní, obdarení imagináciou a citlivými radarmi. Hovorím o básnikoch – nestotožňovať s ľuďmi, ktorí píšu verše!

Mám strach z moci a nenávidím jej zneužívanie. Vojna i roky po nej nám ukázali, že možno manipulovať nielen jednotlivca, ale aj celé národy. Za svoje schopnosti človek nemôže, tie sú dané, ale čo s nimi urobí, na čo ich použije, to je už v jeho moci.

Nenávidím stav bezmocnosti a desím sa ho, nech je zapríčinený vonkajšími okolnosťami, alebo vlastnou rezignáciou. Je strašné byť objektom čohosi alebo kohosi, ešte strašnejšie ja zmieriť sa s tým.

Mám rád ľudí, ktorí sa mýlia, ale niečo chcú, nie takých, čo sa nemýlia, ale nič nechcú. Oceňujem vlastnosti hmyzu, jeho vytrvalosť a životnosť. Ľudí s vlastnosťami hmyzu sa stránim.

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Jaroslav Štuller 

Obsah čísla:

Niekoľko viet: Juraj Špitzer (3)

Adam Zagajewski, Jerzy Kronhold: 2 x 70 = 70 (5)

Peter Laučík: Posvietiť pod nohy (21)

POSTE RESTANTE
Fenomén samizdat (31)

Aleš Debeljak: Grand Hotel Európa, Štyri básne (65)

Juraj Mojžiš: Storočie (79)

ARCHÍV
Juraj Špitzer: Dve eseje (99)

Ján Púček: Pamätník pamäti (145)

Ján Zambor: Báseň Ivana Kraska Aminke (155)

HIS MASTER’S VOICE (163)

KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ! (175)
 

 

c
© 1987-2017 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.