revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1990, číslo 4

Martin Buber
SPOLOČENSTVO

Súčasný štát, aj keď bude socialistický, nemôže splniť túžbu po spoločenstve, a dať jednotlivým bytostiam elementárne vedomie súdržnosti, ktoré potrebujú od spoločenstva: tento štát spoločenstvom nie je a ani ním nebude. Veľký zväzok ľudí sa tak dá nazvať iba vtedy, keď sa skladá z malých živých spoločenstiev, zo životaschopných bunkových organizmov bezprostredného spolužitia, ktoré vstupujú do rovnako priamych a vitálnych vzťahov medzi sebou, ako sú vzťahy ich členov, a ktoré sa takisto priamo a vitálne k tomuto zväzku pripájajú, ako sa ich členovia pripojili k nim, kde je skutočný život medzi ľuďmi a ľuďmi narušený vo svojich prirodzených jednotkách, tam môže veľký zväzok ľudí namiesto túžby po spoločenstve poskytnúť len pretvárku a klam.

>> viac textu


Dominik Tatarka
OBEC BOŽIA

My nie sme iba jednotlivci, my čo len v krátkych chvíľach pomyslenia existujeme ako spoločnosť, dobrých, aspoň voči sebe príjemných, žičlivých, krásnych, ba vyvolených ľudí, hoci nevieme, k akým cieľom vyvolených. Ale my nielen existujeme vo svojich predstavách, my sa aj spolu prežívame, myslíme na seba, vysielame k sebe žičlivé myšlienky, my sa na seba tešíme.
>> viac textu


Juraj Špitzer
KEBY NEBOLO HRDINSTVA

Znevažovať mimoriadny čin jednotlivca alebo skupiny, ktorý vykonali v prospech ľudskej spoločnosti, ľudu alebo národa, znamenalo by cynizmus. Každý mimoriadny čin nesie v sebe riziko nebezpečenstva. Ak nesie v sebe riziko smrti, nazýva sa hrdinským činom. Hrdinský čin je mimoriadny, ale každý mimoriadny čin nemusí byť hrdinským, hoci sa tak často nazýva.

>> viac textu


Milan Šimečka
CO JSOU „PÍSAČKY“

Když se řekne o literárním díle, že jsou to „písačky“, může vzniknout u člověka, který neví přesně, oč jde, pocit, že pojmenování samo naznačuje druhořadost textu. Citlivý čtenář po-sledních knih Dominika Tatarky zjistí ovšem po prvních stránkách, že má v rukou dílo prvořadé, hluboké a protrpěné. „Písačky“ je prostě autorský understatement, který jinak také odráží autorovo literární sebevědomí.
>> viac textu

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Marta Frišová
Niekoľko viet o Martinovi Buberovi
s. 2

Martin Buber
Spoločenstvo

s. 7

Dominik Tatarka
Obec božia

s. 15

Juraj Špitzer
Keby nebolo hrdinstva

s. 18

Petr Král
Stádo měst, chlebové prsty
s. 42

Dušan Mitana
Introitus
s. 54

Jiří Ruml
Díra v hlavě
s. 61

Miroslav Kusý
Neslovenský fenomén
s. 86

Gottfried Benn
Básne
s. 101

Pavel Klimeš
Úvaha
s. 105

Ivan Hoffman
Sovinec 1990
s. 110

Sergej Machonin
Záznam
s. 116

Jana Juráňová
Zverinec
s. 124

Egon Bondy
Šaman
s. 128

Návraty
s. 141

RECENZIE – POZNÁMKY
J. P.
Dominik Tatarka – Listy do večnosti
s. 145

Milan Šimečka
Co jsou „písačky“

s. 146

Karol Chmel
Kaskadéri literatúry
s. 150

Karol Chmel
Tvorba uvádí
s. 151

Pavel Matejovič
Exegenéza šialenstva
s. 151

Martin Kasarda
Neskoré prvé lásky?
s. 154

Ján Langoš
Diera v hlave Jiřího Rumla
s. 156

Michael Henry Heim
Český snář
s. 159

Ladislav Jehlička
Kdybych byl TGM
s. 164

Jiří Olič
Milan Kunc
s. 166

Jiří Olič
Petr Nikl
s. 169


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.