revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1991, číslo 4

Paul Valéry
Zlé myšlienky a iné

Aj knihy majú svoje osudy, súdne procesy, šikanovania, väzenia. Kniha Paula Valéryho Zlé myšlienky prešla na Slovensku cestami-necestami: preložil ju Albert Marenčin a vydať ju chcel koncom šesťdesiatych rokov Tatran. Nestalo sa tak. Už hotová, vysádzaná a vykorigovaná kniha putovala do trezoru. Autor prekladu putoval do dvadsať rokov trvajúceho zabúdania.
>> viac textu

Marcel Reich-Ranicki
Netvor

(Milan Kundera: Nesmrtelnosť)
Milan Kundera je napriek všetkému chlap ako sa patrí: autor s duchom a vkusom, rozprávač s talentom a temperamentom. A má skutočne za ušami: predovšetkým ovláda umenie rovnako vyjsť v ústrety publiku a zapáčiť sa mu, ako i vzbudiť rešpekt kritiky.
>> viac textu

Mila Haugová
Čiara ako život
Petrovi Ondreičkovi

"Kladieš čiernu čiaru k čiernej čiare aby bolo viacej svetla.“
Tomáš Janovic: Petrovým kresbám
K tejto presnej vete Tomáša Janovica už ťažko niečo dodať, azda niečo bližšie o ich vzniku. Kresby Petra Ondreičku (1947–1990), vznikali hocikedy, hocikde, na hocičom; kúsky papiera, skicár, obálky starých listov, účty z Michala, či Zeleného domu, pozvánky, vstupenky do kina, divadla, zápalkové krabičky, biele steny, cigaretové krabičky, najkvalitnejší ručný papier, piesky na pobreží Jadranu, či Baltu, lesný chodník, voda, vzduch – kreslil na všetko (ešte vidím jeho presnú štíhlu ruku s vystretým maličkom, ktorý každý pohyb ešte raz zopakoval do nekonečného priestoru).
>> viac textu

Sławomir Mrożek
Múzeum

Stratil sa nám pes. Chlapec bol z toho veľmi mrzutý, lebo psa veľmi ľúbil. Zaviedol som teda dieťa do múzea slávneho spisovateľa – nech sa rozptýli a zároveň poučí.
Kúpili sme si vstupenky a potom sme čakali, kým sa zhromaždí väčšia skupina návštevníkov, aby nás sprievodca spolu mohol zaviesť do izieb, v ktorých žil spisovateľ.
>> viac textu

 

Obálka čísla: László Lugossy - Posuvný krok

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Paul Valéry
Zlé myšlienky

s. 3

Petr Mikeš
Paměť rány
s. 16

Salman Rushdie
Harun a Rozprávkové more
s. 19

Ryszard Krynicki
Nepodľahnúť ničote
s. 33

Jan Hanč
Události
s. 38

Jana Bodnárová
Fragmenty z malomesta
s. 48

Pierre Cabanne
Rozhovory s Marcelom Duchampom (pokračovanie)

Oleg Pastier
Z histórie bratislavského samizdatu (pokračovanie)
s. 84

Giovanni Papini
Na návšteve u Lenina
s. 95

Daniil Charms
Poviedky
s. 100

Karel Šebek
Básne
s. 107

Stanislav Dvorský
O Karlu Šebkovi
s. 122

RECENZIE – POZNÁMKY
Marcel Reich-Ranicki
Netvor – Milan Kundera: Nesmrteľnosť

s. 127

Reinhard Baumgart
Kniha ako šampanské – Milan Kundera: Nesmrteľnosť
s. 130

Pavol Matejovič
A predsa je krásny – Ivan Štrpka: Krásny nahý svet
s. 133

Marek Zaleski
Diabol a dušička – Czesław Miłosz: Rok myśliwego
s. 134

Jiří Olič
Jedna skromná legenda – Jana Krejcarová: Clarisa a jiné texty
s. 137

Mila Haugová
Čiara života

s. 138

Sławomir Mrożek
Múzeum

s. 139

Dokumenty
Ján Mlynárik: Štefánik v historiografii (1919 – 1947)


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.