revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 4
Adam Zagajewski
Smetisko dejín

V štyridsiatych rokoch strašili komunisti svojich protivníkov: ak sa nepripojíte k nám, ocitnete sa na smetisku dejín.

Znelo to hrozivo, o to hrozivejšie, že dejiny sa mohli vtedy zdať jedinou realitou.

Nicola Chiaromonte napísal v eseji „Leto 1914“: „... Zmysel ľudskej existencie sa už nedal nájsť v náboženstve, prírode alebo obmedzenej každodennej skúsenosti: bolo ho treba hľadať v historickom dobrodružstve človeka, to jest, v politickej alebo vojenskej aktivite, v násilí. Prameňom pravdy sa stali viac dejiny než vzťah medzi individuálnym svedomím a podstatou veci (alebo aj tradičným názorom na ňu); v konečnom dôsledku to znamená, že už neexistuje nijaká pravda a že absolútne vlády riadia pragmatickú racionalitu i individuálnu odvahu a podnikavosť.“

Gottfried Benn napísal v apríli 1948 v liste Petrovi Schifferlimu: „... toto je ústredná otázka doby ...: či ešte Západ vlastní duchovný svet, metafyzickú realitu, ktorá by bola nezávislá a bola by mimo dosahu historicko-politickej reality, ktorá tak brutálne bráni a presadzuje svoj primát.“

V aktuálnej chvíli dejiny – aspoň v Európe – akosi zmäkli, sú v pohove. Môže dokonca vzniknúť dojem, že teraz sa im už dá uveriť. Lenže je to to isté ako uveriť – zbytočne a slepo – zločincovi, ktorého pustili z väzenia na dovolenku. História je dnes milosrdnejšia ako v štyridsiatych rokoch, ale podobne ako vtedy potrebujeme nájsť oporu v niečom inom. Nikto už nechce veriť v Boha. V umenie veria ešte tak obchodníci s obrazmi. V poéziu veria už len básnici.

Ale my aj tak potrebujeme nájsť oporu v niečom inom.

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Zagajewski
Smetisko dejín

s. 3

Barbarská generácie
(Litvák, Turan, Zbruž)
s. 4

Ivan Kadlečík
Veľký sečeň
s. 15

Ján Bábik (Ján Ondruš)
Básne
s. 22

Jiří Olič
Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem (J. Veselský, P. Řezníček, L. Slanina, J. Novák)
s. 32

E. M. Cioran
Mircea Eliade
s. 61

Mircea Eliade
Z denníkov
s. 67

Věra Mejstříková
Básne
s. 87

Henry Miller
Svět sexu
s. 89

Milenec
(rozhovor s J. Annaudom)
s. 111

Arsenij Tarkovskij
Konštantinopol

s. 114

Archív
T. S. Eliot: Swinburne jako básník
s. 116

Vlado Gotovac
Viditeľná a neviditeľná stredná Európa

s. 116

Ivan Diviš
Dobytí Mexika
s. 128

RECENZIE – POZNÁMKY
Jiří Blažek
Více František než Josef – Otto Urban: František Josef I.
s. 133

Pavel Matejovič
Dušan Mitana: Hľadanie strateného autora
s. 136

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Kapitán Exner, fízl s lidskou tváří
s. 138

Ivan Kadlečík
Na okraj
s. 139

Kamil Zbruž
Horortrip alebo UK SUBS v Bratislave
s. 140

-jb-
Iva Bittová
s. 141

Milan Nič
Pohľadnice z Prahy
s. 142

Časopisecký monitor
s. 144

Knižný monitor
s. 148

36 x podľa Prousta
Erik Groch
s. 149

Slawomir Mrožek
Eden
s. 150


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.