revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 1992, číslo 7

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Lubomír Martínek
Uzlové písmo
s. 3

Vladimír Archleb
Básne

s. 26

Daniil Charms
s. 29

Mladí českí básnici
s. 49

Juraj Raýman
Náš Jozef verí v zmeniteľnosť sveta

s. 67

Andrzej Bart
Rien ne a plus
s. 75

Rozhovor s Ivanom Kadlečíkom
s. 91

David Albahari
Tieň
s. 97

Alexander Matuška
K slovenskému národnému charakteru
s. 103

Ivan Diviš
Pizzarovo dobytí Peru
s. 106

RECENZIE – POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Hľadanie pravej skutočnosti – Zdeněk Neubauer: Nový areopág
s. 110

Radoslav Okulicz-Kozaryn
Verejné súkromie – Thomas Merton, Czeslaw Milosz: Listy
s. 111

Tim Padgett
Nakazený osloboditeľ – G. G. Márquez: The General in his Labyrinth
s. 112

Jiří Blažek
Sovinecká vernisáž
s. 114

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Zlatá šedesátá

s. 115

Oleg Pastier
Na okraj
s. 116

Časopisecký monitor
s. 117

Knižný monitor
s. 119

36 x podľa Prousta
Ján Štrasser
s. 121

Slawomier Mrožek
Výstraha
s. 122

Pavel Řezníček
Zvířata
(román na pokračovanie)
s. 125


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.