revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 1992, číslo 7
SKELETY A SILHOUETY
Jiří Olič
Zlatá šedesátá

Řeknou-li ti kolébka blous, okamžitě si představíš krajinu kolem Mississipi a pole s bavlnou. Představíš si bavlníkové plantáže a mračno černých otroků a nad nimi stíny Jižanů.

Otroci pilně sbírají bílé chomáčky bavlny a neméně pilně proklínajú své bezvýchodné postavení, barvu kůže a vůbec všechno důvěrně známé.

A náhle píseň! Tito ubožáci zpívají. Nebyla to ovšem jen nepříjemná otrocká práce; blues vznikalo v blízkosti vodních toků. Josef Kainar o tom podává nepřímé básnické svědectví:

Ve staré stodole
Tam blízko kalné řeky
Zvedl se rytmus
Zvedl se saintlouiský blues


Jiří Suchý ve svém Blues o živý vodě používá přesnějších údajů:

Až najdu pramen Mississipi
Až najdu pramen řeky Swanee
Snad najdu taky
Pramen živý vody
Ty vody která budí unavený
A křísí mrtvý k životu

Místo přibližně máme: kdesi u Mississipi. Bavlníkové plantáže byly patrně tím osudovým místem ale stejný effekt měla sklizeň kakaových bobů někde úplně jinde. To není podstatné.
Řeknou-li ti blues, představíš si slunce rozžhavené do běla.
Řeknou-li ti blues, představíš si velký upracovaný ruce.
Blues je cokoli nepříjemného: moc práce, deštivo, smůla. „Blues je pes kterej se ke mně přidal“, jak krásně říká Jiří Suchý. Jest nanejvýš sympathické, milí krajané, že druhou legitimní kolébkou blues se stala Československá socialistická republika. Myslím teď onu smršť v první polovině let šedesátých, která nastala několik let po pověstné EXPO 1958, když Galuska, zlatý český ruce and co. přesvědčovali Evropu, že komunistické země mohou býti kulturním rájem na zemi.

Řeknou-li ti blues, představ si zemi, kde se obrací o 180 stupňů. Ještě včera častušky a SSSR, dnes USA a blues. Představ si, jak boty šumí po skalinách, voda po lučinách, mezitím nějaký ten zbídačený lid a ovšem, nezbytná ludrácká intelligence, to jest sorta lidí permanentně připravených ke zpěvu a udávání tempa. Mezitím, jak svrchu řečeno, nějaký ten lid, chytře uhýbající brachtiální síle, a volící mezi domácí knutou a cizí nagajkou. A tito lidé zpívají!

Jen si vem takové Blues o velké jarní cestě Josefa Kainara, tu úžasnou směs dobové erotiky, politiky, techniky, dobrodružných představ, výsostně ovšem spiatých básnickými motouzy! Básník vytáhne z kůlny staré auto (žádnej Cadillac!) a nyní komanduje milenku, osobu nanejvýš naivní a neznalou druhého významu slova „francouz“:

Povídám francouz
Ta věc musí jezdit
A neuplatňuj na mně rozhořelý ženství
To tvoje příslušenství znám jak svoje boty
Když se s ním vrtí Kaňka v svědomí

Vykonati tisíc úkonů a sto překážek musí básník, aby mohl zvolat: Burácej motore Já snímám její stehno! Dříve než plamen romantického civilismu vzplane vysokým ohněm, musí autor našeho blues mysticky sjednotit realitu a do jedné lajny dát milenku, francouzák i člena SNB:

Hergot ten francouz
Jediný jeden francouz
Nechci Francii
A tys mi zpívala
Ten mladej dopravák
Krásně káže
Když vezu svou milou
Od oltáře
Od oltáře
Ve svý káře
To nikdo krom tebe nedokáže

Řeknou-li ti blues, český blues, nesmrtelně si představíš spoceného básníka, klavíristu, basistu, bubeníka a zpěváka, vesměs to lidi prohýbajícími se pod tíhou Osudu, nadržených Poselstvím, klopýtajících pod Tíží Doby a Neúprosností Manželek a přece vítězní vztyčených novou Nadějí. Řeknou-li ti blues, představ si slunce, rozžhavené do běla!

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Lubomír Martínek
Uzlové písmo
s. 3

Vladimír Archleb
Básne

s. 26

Daniil Charms
s. 29

Mladí českí básnici
s. 49

Juraj Raýman
Náš Jozef verí v zmeniteľnosť sveta

s. 67

Andrzej Bart
Rien ne a plus
s. 75

Rozhovor s Ivanom Kadlečíkom
s. 91

David Albahari
Tieň
s. 97

Alexander Matuška
K slovenskému národnému charakteru
s. 103

Ivan Diviš
Pizzarovo dobytí Peru
s. 106

RECENZIE – POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Hľadanie pravej skutočnosti – Zdeněk Neubauer: Nový areopág
s. 110

Radoslav Okulicz-Kozaryn
Verejné súkromie – Thomas Merton, Czeslaw Milosz: Listy
s. 111

Tim Padgett
Nakazený osloboditeľ – G. G. Márquez: The General in his Labyrinth
s. 112

Jiří Blažek
Sovinecká vernisáž
s. 114

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Zlatá šedesátá

s. 115

Oleg Pastier
Na okraj
s. 116

Časopisecký monitor
s. 117

Knižný monitor
s. 119

36 x podľa Prousta
Ján Štrasser
s. 121

Slawomier Mrožek
Výstraha
s. 122

Pavel Řezníček
Zvířata
(román na pokračovanie)
s. 125


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.