revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 3

Emil M. Cioran
O biede


Keď rozmýšľam o tom, že bieda je najužšie spojená s existenciou človeka, viem, že by som sa nemohol podpísať pod nijakú teóriu či doktrínu spoločenskej reformy. Všetky mi pripadajú rovnako hlúpe a neužitočné. Veď aj mlčanie sa mi vidí ako krik. Zvieratá, žijúce pod diktátom vlastnej prirodzenosti, nepoznajú biedu, lebo nepoznajú hierarchiu a vzájomnú závislosť. Faktor biedy sa objavuje výlučne u človeka, lebo len on vedel svojho blížneho urobiť svojím poddaným. Nijaké zviera si nestrieľa z iného, ktoré sa mu podobá ako kvapka vody druhej kvapke. Len človek je schopný takéhoto sebapohŕdania.

Všetko milosrdenstvo sveta podčiarkuje, zvýrazňuje biedu ešte viac - ukazuje ju ako ešte ohavnejšiu a nepochopiteľnejšiu, než keby bola ponechaná napospas svojmu osudu. Podobne ako krajina plná ruín - pohľad na ňu ťa bolí kvôli prázdnote po človeku, kvôli smútku, že ľudia radikálne nezmenili to, čo je v ich moci zmeniť. Na druhej strane sa ten pocit spája s iným - s pocitom imanentnosti a večnej biedy, jej nevyhnutnosti a osudovosti všade tam, kde človek žije. Aj keď vieš, že ľudia by mohli biedu vyeliminovať, uvedomuješ si zároveň jej prastaré korene; takto sa v teba rodí akýsi nezvyčajný, horký nepokoj, akýsi paradoxný vnútorný zmätok, takže vidíš človeka v celej jeho bezmocnosti a biede. Totiž, objektívna, spoločenská bieda, je len vyblednutým odleskom nekonečnej vnútornej biedy človeka. Keď uvažujem o biede, strácam akúkoľvek chuť na ďalší život. Vlastne by som mal odhodiť pero a odísť niekam medzi chatrče, aby som pomáhal tam bývajúcim bedárom - veď by to bol rukolapnejší dôkaz humanizmu než napísanie knihy, ktorá sa pričiní jedine o ďalšiu dávku jedu do otravy tohto nešťastného, osamoteného sveta. Zaplavuje ma smrteľná beznádej pri pomyslení na strašnú biedu človeka, na jeho prehnitosť, na jeho demoralizáciu. To rozumné zviera sa (dajme tomu!) dáva do budovania, do teórií, nadchýňa sa ideológiami zoči-voči biede, namiesto toho, aby zo seba všetko zhodilo v geste vyššieho porozumenia a hlbokého súcitu. Aj keď je nemožné intervenovať do života nikoho, aj keď v podstate nemožno nikoho vytrhnúť z osamotenosti v utrpení, pasivita je predsa len zločinná, tak ako je zločinná obmedzená ľútosť - ľútosť z nadbytku - a taká je ľútosť všetkých ľudí. Existencia biedy na svete kompromituje človeka viac než čokoľvek iné a vysvetľuje, prečo sa raz musí megalománia tohoto zvieraťa skončiť katastrofou. Pri pohľade na biedu sa hanbím aj za to, že jestvuje hudba, ktorá sa v takomto susedstve mení na čosi bezvýrazné, chladné. Podstatou spoločenského života je nespravodlivosť. Vari je možné byť v takejto situácii prívržencom nejakej spoločenskej či politickej doktríny?

Bieda ničí v živote všetko - robí z neho čosi obludné, odporné, prízračné. Jestvuje bledosť aristokratická a bledosť biedy. Tá prvá je plodom zjemnelosti, dekadencie - tá druhá, plodom mumifikácie. Pretože bieda obracia všetko na prízraky, rodí tiene života, čudesné zjavy vystupujúce spod zeme za súmraku, aký nastane po vesmírnom požiari. V kŕčoch biedy nejestvuje ani omrvinka očistenia; len horkosť, nenávisť, telesná podlosť. Bieda, tak ako choroba, nevedie k premene na anjela ani k nevinnosti, k jasnej a čistej pokore - naopak vedie k pokore plnej jedu, zlosti, pomstychtivosti, ku kompromisu, ktorý skrýva rany a mučivé utrpenie. Tí, ktorí sa nenarodili v biede, ale do nej upadli, sa s tým nikdy nezmieria, lebo vedia, že život môže vyzerať úplne inak.

Nezmierim sa s pokryteckou, dočasnou vzburou voči nespravodlivosti, akceptujem len vzburu večnú - keďže večná je aj bieda medzi ľuďmi.

Preložil -el-

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Jozef Murín

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
O biede
s. 3

Ivan Štrpka
Pre dobrodruha, ktorý sa nevyhýba osudu, je potešením písať pamäti
s. 5

Rozhovor s Ivanom Štrpkom
s. 9

Juraj Špitzer
Smútok z dejín
s. 14

Věra Chase
Básne
s. 37

Hannah Arendtová
Totalitná propaganda
s. 41

Jovan Zivlak
Básne
s. 70

Lubomír Martínek
Titre de voyage
s. 72

Jovan Hrstić
Staré lode
s. 90

Jan Vladislav
Z pařížského deníku
s. 91

Dušan Dušek
Mapka neznámeho pobrežia
s. 131

Julien Green
Deník (pokračovanie)
s. 135

Kenneth E. Boulding
Úvahy o vlastníctve, slobode a politickom zriadení
s. 169

Ivan Diviš
Velkoměsto
s. 187

RECENZIE – POZNÁMKY Martin Kasarda
Vražda naša každodenná – Pavel Vilikovský: Peší príbeh
s. 190

Peter Zajac
Nevinný sviatok – Alta Vášová: Sviatok neviniatok
s. 191

Petr Král
Intenzivny zážitok – Iva Kotrlá: Února
s. 194

Jiří Olič
Nový Kingsley Amis – Kingsley Amis: U zeleného muže
s. 195

Wlodzimierz Paźniewski
Kultúra fragmentu
s. 195

Knižný monitor
s. 198

Časopisecký monitor
s. 199

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Opilá žížala
s. 200

36 x podľa Prousta
Martin Štrba
s. 201

Bora Ćosić
Kornetto pre históriu
s. 202

Ivan Kadlečík
Na okraj
s. 203


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.