revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 3

Bora Ćosić
Kornetto pre históriu


Parížska zmrzlina, jej "architektonicky" načasovaný kornet, ešte vždy presne nasleduje štýl roku 1900, napodobňujúc istý balkón z bulváru Raspail, mušľu lóže v Opere a kanapu v dome Guermantesovcov. Takto už samotná cestovina dáva svojmu konzumentovi najavo symbolické pôsobenie zmrzliny, vyjavuje akýsi jej "reprezentatívny" zmysel, akokoľvek patrí do oblasti sériovej výroby či do domény sladkého. Tým táto jarmočná dutinka akosi prekrýva nejaký posvätný predmet, vždy pripravený napodobniť niečo iné, hrajúc napríklad pochodeň - nielen vyhasnutú, ale aj zamrznutú. Na to si spomenul v jednej z kníh svojej mladosti aj Kundera, ktorý považoval zmrzlinu za fakľu, dokonca za jej travestiu. Fakľa čiže Fackel bol Krausov časopis, ktorého zvitok "horel" niekoľko desaťročí a urobil mnoho preto, aby sa travestovalo celé jedno mesto, celá krajina, v ktorej toto mesto bolo, národ, ktorý túto krajinu vytváral. Krausovská metóda ukázala, ako sa mnohé predmety minulosti úspešne zredukovali na svoje vlastné makety - takže sú simplifikované, masovo produkované a teda - devalvované. Aby sme nejaký ozdobný parížsky kornet nosili pred sebou, nepotrebujeme už k tomu antický, heroický postoj fakľonosiča, s nebezpečne horúcim a ťažkým štítom. Každý je teraz svojou vlastnou "spomienkou", suvenírom svojho vlastného významu, kópiou bohyne klebiet z Botticelliho obrazu, ktorá, popri manifestačnosti svojej sladkej a ľadovej pochodne, obsahuje právo na latentné vlastnosti Der Fackel z množstva emblémov a erbov. Zostupojúc z triumfálnych oblúkov, opúšťajúc požiarnicke plagáty a obálky učebníc histórie, pečiatky v pase či v straníckych legitimáciách, sa tento ornament slobody, rovnosti a bratstva až teraz, medzi prstami miliónov spotrebiteľov stáva naozaj demokratickou, všeobecne prístupnou a totálne rozšírenou vecou. Svetlo patriotického významu, ktorý v zmrzlinovej alternatíve stráca čo-to z očakávanej "vážnosti" či "dôstojnosti", však zjednodušuje predstavu olympijského plameňa, devalvujúc superhaldy vlasteneckých citov produkovaných každým leninským fakľovým sprievodom, vlastným antipódom, t. j. emóciami, ktoré môžu byť dočasne aj úplne chladné. Zmrzlina je len zneistená fakľa, ktorá sa na Freudovej kanape priznáva, čím v skutočnosti je.

Preložil Karol Chmel

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Jozef Murín

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
O biede
s. 3

Ivan Štrpka
Pre dobrodruha, ktorý sa nevyhýba osudu, je potešením písať pamäti
s. 5

Rozhovor s Ivanom Štrpkom
s. 9

Juraj Špitzer
Smútok z dejín
s. 14

Věra Chase
Básne
s. 37

Hannah Arendtová
Totalitná propaganda
s. 41

Jovan Zivlak
Básne
s. 70

Lubomír Martínek
Titre de voyage
s. 72

Jovan Hrstić
Staré lode
s. 90

Jan Vladislav
Z pařížského deníku
s. 91

Dušan Dušek
Mapka neznámeho pobrežia
s. 131

Julien Green
Deník (pokračovanie)
s. 135

Kenneth E. Boulding
Úvahy o vlastníctve, slobode a politickom zriadení
s. 169

Ivan Diviš
Velkoměsto
s. 187

RECENZIE – POZNÁMKY Martin Kasarda
Vražda naša každodenná – Pavel Vilikovský: Peší príbeh
s. 190

Peter Zajac
Nevinný sviatok – Alta Vášová: Sviatok neviniatok
s. 191

Petr Král
Intenzivny zážitok – Iva Kotrlá: Února
s. 194

Jiří Olič
Nový Kingsley Amis – Kingsley Amis: U zeleného muže
s. 195

Wlodzimierz Paźniewski
Kultúra fragmentu
s. 195

Knižný monitor
s. 198

Časopisecký monitor
s. 199

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Opilá žížala
s. 200

36 x podľa Prousta
Martin Štrba
s. 201

Bora Ćosić
Kornetto pre históriu
s. 202

Ivan Kadlečík
Na okraj
s. 203


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.