revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 1

Emil M. Cioran
Aké je všetko vzdialené!
Vôbec, ale naozaj vôbec nemám prdstavu, prečo by sme mali čokoľvek na svete robiť, prečo by sme museli mať priateľov a ambície, nádeje a túžby! Veď tisíckrát lepšie by bolo stiahnuť sa kamsi do nejakého vzdialeného kúta, kam by nedoľahla ani najtichšia ozvena všetkého toho, z čoho sa skladá virvar a komplikovanosť sveta! Práve v tomto prípade by sme rezignovali na kultúru a ambície, stratili by sme všetko a nezískali nič. Ale - čo sa dá vlastne získať na tomto svete? Existujú ľudia, pre ktorých nemá nijaký zisk význam, ľudia, ktorí sú nevyliečiteľne nešťastní a osamelí. Aj my sme tak uzavretí jeden pred druhým! >> viac textu


Nichita Stanescu
Básne
POKAZENÁ PLATŇA
Z diaľky sa podobáš na moju mamu,
tak ako sa bodka z diaľky podobá na vtáka,
tak ako sa z diaľky podobajú sekunda a hodina,
zvon a kostol...

Z diaľky sa podobáš na moju mamu...
>> viac textu


PELERÍNA
David Albahari
Pomalý začiatok
Opäť jeden pomalý začiatok: život ako hruška. Dá sa to povedať aj iným spôsobom: otvorené okno, vychodené schodisko, galoše na prahu, snehovky pod posteľou. Toto všetko sú, prirodzene, symboly putovania, poznámky o prekonanej vzdialenosti, o čiare, ktorá - najprv v najkratšej a potom v najdlhšej časovej perióde - spája dva body: skutočné, myslené, rizikové. Aj toto by už postačilo na príbeh: keby nejestvovalo ešte čosi: tento zvláštny šelest látky, ktorá sa v záhyboch zhŕňa, alebo: dvere, ktoré jediné vedia, kedy sa otvárajú, tvár, ktorá stojí pred nimi, alebo: okamih, keď chôdza prechádza do behu, a naopak, keď sa dimenzie zväčšujú a kroky zmenšujú, a priestor sa upokojuje ako odraz na zvlnenej hladine vody.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Aké je všetko vzdialené
s. 3

Leopold Lahola
Básne
s. 5

Jana Bodnárová
Poviedky
s. 10

Petr Král
Celá neděle
s. 15

Jaroslav Supek
Z ničoho nič
s. 18

Pavel Řezníček
Básne
s. 29

Juraj Špitzer
Postmoderná skepsa a nádej
s. 34

Nichita Stanescu
Básne
s. 66

Antony Flew
Majú všetky ľudské životy a kultúry rovnakú hodnotu?
s. 78

Thomas Pynchon
Entropia
s. 84

Rozhovor s Bohuslavom Kováčom s. 101

Ivan Diviš
Frederic Chopin
s. 106

RECENZIE - POZNÁMKY
Jiří Blažek
Zdeněk Šmíd: Cejch
s. 108

Adam Bžoch
Isaak Babel: Deník 1920
s. 110

Matěje Krčmy listování v
nových knížkách
s. 112

Knižný monitor
s. 113

Časopisecký monitor
s. 115

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Autíčko jede
s. 118

36 x podľa Prousta
Pavel Matejovič
s. 119

Pelerína
David Albahari: Pomalý začiatok

Dokumenty
Prípad Solženicyn
s. 122

Anketa
s. 137


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.