revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 5-6

PELERÍNA
David Albahari
Príbeh


Zatiaľ len ticho, mlčanie. No potom sa zjavia všetky tie nevyhnutné šumy: hukot vetra, šelest konárov, zamat krokov, krik motýľa, ba dokonca teraz, v tichu, ale rýchlo, rýchlo, musíte to vidieť, kamsi zahýba veta. "Moje ústa sú plné hviezd." Päste sa zľahka dotýkajú, ústa sa otvárajú, zuby si prezerajú tmu. Na okamih akoby nikto ani nedýchal. Poznáme ten pocit, tú napätosť hrude, stuhnutosť nôh, úpornosť chodidiel, otupenosť prívlastkov, a aj ten sklon vyratúvať, zoraďovať predmety. V tme žiaria slnečnice, odraz mesačného svitu sála z tekvice. "Ach, otec," pomyslela si, "moje ústa sú plné hviezd." Niekto sa dotýka líca, niekto mraští obočie. Teraz by voda, keby len bola nejaká voda, vydržala akúkoľvek váhu, každý by mohol byť vykupiteľom a prorokom.
Ale pes prvý preruší ticho, sadne si a začne zavýjať, potom počúva. Nikto mu neodpovedá, ale aj my počujeme, že niekto chodí po tráve. Je to sotva postrehnuteľný zvuk, akési malé zviera, možno mačka. A potom spadne z konára jablko, rovno pod oknom, ako v kohosi poviedke. "Moje ústa sú plné hviezd." Koľko sily, koľko možností skôr než sa vyslovia slová; koľko bezmocnosti, keď sa pominú, vždy budú kohosi majetkom. Chlapec by mohol ešte dlho počúvať, dievčatko sa oprelo o brezu a už skoro spí, rovnako ako pes. Kým tma okolo nás hustne, kladieš mi ruku na plece. Potom prestieradlo, zabudnuté na kanape za domom, zastená pod náporom vetra a vzlietne, o čom sa presvedčíme o niečo neskôr, keď opatrne, skoro v zástupe, vyzrieme spoza rohu, a ono sa vyrúti proti nám, nič, len bledá tkanina tmy. Potom si čupneme a ohmatávame trávu, stierame z nej vlahu. "Ach, otec," pomyslí si, "moje ústa sú plné hviezd." Poďme, deti, vráťme sa domov, noc má tisíc očí, nočný vzduch je opojný, múti myšlienky a povzbudzuje srdce a ženie dušu do neužitočných sľubov, a aj tma, tá sviňa, nám berie všetko, čo sme si toľko rokov strádali, skrývali, čo sme podchvíľou kontrolovali, overovali, či je to ešte tam. Šelest konárov, zamat krokov, blikajúce svetlo, ale predsa len svetlo. Udýchaní, ako po veľkej námahe, sedíme a dívame sa, ako sa nám vracajú tváre.

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: András Wahorn

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Nebyť už človekom
s. 3

Karol Strmeň
Básne

s. 5

Ivan Kadlečík
Maximy

s. 10

Béla Hamvas
Posteľ

s. 11

Rozhovor s Péterom Esterházym
s. 15

Péter Esterházy
Kam sa dostaneme
s. 29

Rozhovor s Gyorgyom Spiróm
s. 33

Gyorgy Spiró
Potopa
s. 41

Gergely Angyalosi
Vízia apokalypsy a postmoderná maďarská próza
s. 48

Zo súčasnej srbskej poézie
(A. Debeljak, A. Ihan, J. Potokar)
s. 59

Jaroslav Supek
Komunikácia
s. 71

Radoslav Matejov
Básne
s. 84

Rozhovor s Trumanom Capotem
s. 89

Truman Capote
Autoportrét
s. 112

Básnici Ameriky
Bill Shields
s. 125

Josef Jedlička
Poezie Ivana Diviše jako osobní riziko
s. 131

Ivan Diviš
Věž
s. 151

Josip Osti
Narcis
s. 157

Pocta Jiřímu Kolářovi
(P. Král, J. Vladislav, J. Koblasa, J. Škvorecký, I. Diviš)
s. 163

Ivan Diviš
Kosmos
s. 171

RECANZIE - POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Juraj Špitzer: Nechcel som byť žid
s. 174

Časopisecký monitor
s. 174

36 x podľa Prousta
Dušan Mitana
s. 177

Pelerína
David Albahari: Príbeh


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.