revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 5-6

Karol Strmeň
Básne


NÔŽ

Načo a čí nanovo nôž,
aby si bol, keď nechceš zjavne
osievať plač? Aby si bol
ako to hložie?

Bodal ťa šíp, hoc nie si drozd
a nie si mrak? Čo stíha ťa to
rok po roku, akoby čas
bol pamäť večná?

Skade až sem tá žaloba
a komu z úst, čo mŕtve sú,
tón ako džbán, vždy prádny džbán
popola nášho?

Čo bolo vieš. Čo zbiť ťa má,
keď netušíš, je rozvrh sudby,
aby si bol, keď láme sa pluh,
rez sebe trpký.

ČÍTANIE Z DLANE

Múdry buď, skúmaj kráže,
dlaň vystri, palce drž jej
a sám si chytro nájdi,
kade sa dať máš zajtra.

A čo ťa zajde,
začítaj priamou pravdou,
zacloň si oči. Stačí,
že po žúžle ohňa
v čas jarabíc a svrčkov
prebehne poľnou cestou
loptoš, čo výska,
že našiel v prachu šesták.

Tak znova nájdeš chleba,
povedú hlasné cesty,
piť bude zem a veci
hovoriť reč.

Z AZÚRU ŠTIPKA

Z azúru štipka, trocha vidna v lístí,
možno i šťastie. Nádhera.
Zapadá slnko, slamenákom kýve
a tryská zlato večera.

Toľko sme dobrých známych spomínali,
že je nám od sĺz do spevu.
Májový večer perlisto sa zubí
a vábi puky k úsmevu.

Ostala pravda v nedopitom víne
(sláva sa do nás nestarie)
a ostali sme sami na plošine,
kde umývame poháre.

Básnik slovenskej katolíckej moderny Karol Strmeň sa narodil 9. apríla 1921. V rokoch 1943 - 1944 vydal dve zbierky básní: Výžinok života a Testament. V roku 1945 opúšťa Slovensko. Žije v Rakúsku, Taliansku a neskôr v americkom Clevelande. V emigrácii vydal niekoľko básnických zbierok. Prekladateľské umenie Karola Strmeňa je zhrnuté v dvojzväzkovom exilovom vydaní Návštevy. Francúzska vláda ocenila Strmeňovo úsilie o propagáciu francúzskej literatúry roku 1974 udelením titulu Chevalier des Palmes académiques. Po novembri 1989 vyšiel vo vydavateľstve Smena prierez Strmeňovho celoživotného básnického majstrovstva pod názvom Sfinga spieva pri jasličkách. Životné a básnické osudy Karola Strmeňa sa uzatvorili 16. októbra 1994.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: András Wahorn

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Nebyť už človekom
s. 3

Karol Strmeň
Básne
s. 5

Ivan Kadlečík
Maximy

s. 10

Béla Hamvas
Posteľ

s. 11

Rozhovor s Péterom Esterházym
s. 15

Péter Esterházy
Kam sa dostaneme
s. 29

Rozhovor s Gyorgyom Spiróm
s. 33

Gyorgy Spiró
Potopa
s. 41

Gergely Angyalosi
Vízia apokalypsy a postmoderná maďarská próza
s. 48

Zo súčasnej srbskej poézie
(A. Debeljak, A. Ihan, J. Potokar)
s. 59

Jaroslav Supek
Komunikácia
s. 71

Radoslav Matejov
Básne
s. 84

Rozhovor s Trumanom Capotem
s. 89

Truman Capote
Autoportrét
s. 112

Básnici Ameriky
Bill Shields
s. 125

Josef Jedlička
Poezie Ivana Diviše jako osobní riziko
s. 131

Ivan Diviš
Věž
s. 151

Josip Osti
Narcis
s. 157

Pocta Jiřímu Kolářovi
(P. Král, J. Vladislav, J. Koblasa, J. Škvorecký, I. Diviš)
s. 163

Ivan Diviš
Kosmos
s. 171

RECANZIE - POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Juraj Špitzer: Nechcel som byť žid
s. 174

Časopisecký monitor
s. 174

36 x podľa Prousta
Dušan Mitana
s. 177

Pelerína
David Albahari: Príbeh


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.