revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 5-6

Béla Hamvas
Posteľ


Aldous Huxley vyrátal, že okruh ticha sa každý rok zmenšuje o trinásť a pol kilometra. Nie je už ďaleko čas - hovorí -, keď ticho celkom zmizne zo zemského povrchu. Šťastný bude ten, komu sa podarí užiť si čo-to z polhodinového pokoja Himalájí alebo oceánu. Okruh intimity sa neustále zmenšuje. V zlatom veku bolo pôžitkom to, že celá zem bola intímna ako ovocný sad. Preto Tóra nazýva zlatý vek rajskou záhradou. Aj neskôr sa našli vládcovia, ktorí sa pokúšali uchovať vo svojich krajinách rajský pokoj. Taký bol čínsky cisár Ji a celkom iste aj faraón Echnaton. Je zvláštne, že tak ako zmizla intimita zlatého veku, aj bytie človeka sa stalo značne zmäteným. Akoby medzi pokojom a tichom existovala súvislosť, ktorú sme si dosiaľ neuvedomili. Nedá sa presne zistiť, v akej miere sa okruh zužuje. Ešte nedávno existovalo niekoľko spahijských usadlostí, ale potom už len salaše, zámky alebo kvetinové záhrady, poľovnícke skrýše uprostred lesov alebo chrámy na skalných útesoch. Boli aj takí, čo chceli zachrániť aspoň svoju izbičku. Poslednou baštou intimity je posteľ. Len toto zostalo z raja. Človek vyhnal sám seba zo zeme, ale toto útulné miestečko za pecou, kde možno schovať trochu zlatého veku, čo aj vonku rapoce motor a u susedov zavýja rádio, ak aj vnútri vládne nepokoj, hodiny neprestajne tikocú a vedomie je rozbúrené - človek sa však môže zakrútiť do prikrývky, môže si ľahnúť na podušku tak, ako si kedysi za letného popoludnia kládol hlavu do chládku na brucho tigra po rozvoniavajúcim figovníkom Koordinačným systémom nášho života je stĺp a posteľ. Stĺp je cesta nahor, nezadržatečne nahor, ostražitosť i rozvaha, vedomie a racionálnosť. Rozmýšľať znamená vystrieť sa a spájať zem s nebom. Existovať v posteli znamená zotrvávať vo vodorovnej polohe, spať a večer byť znovu vodorovným v metamorfóze, nad ktorú nejestvuje nič prirodzenejšie a zároveň tajomnejšie. Stĺp znamená individualitu, posteľ znamená ponorenie sa do všeobecného. Manželské páry, ktoré spia spolu v jednej posteli, si navzájom vymieňajú svoje esencie, muž a žena sa navzájom prestupujú (inkvilirujú, ako hovorí Bohme) v spoločenskom spánku a stávajú sa čoraz podobnejšími, prípadne čoraz individuálnejšími, tak ako o tom príše Maritain: v spájaní sa oddeliť, distinguer pour unir. Keď sa človek v noci prebudí, nevie si ani uvedomiť rozdiel medzi sebou a tým, s kým spí.

Nič nie je pochopiteľnejšie ako starostlivosť, s akou človek vytvoril posteľ, to, že nad ňou postavil záštitu, lebo dom je škrupinou postele, to, že celé tisícročie vymýšľal pružiny, madrace, prikrýval posteľ bielym prestieradlom, to, že z čistého husieho peria urobil podušku, perinu, prikrývku; a nie je nič pochopiteľnejšie ako kult, s akým sa posteľná bielizeň perie, škrobí a hladí, ako ráno vykladá do okna, aby na ňu svietilo slnko, aby ju prefúkal vietor. Svet je rupa-loka ako vravia Hindovia, miesto kde sú veci. Ale keď človek vstúpi do domu, hneď vie, v akom vzťahu sú jeho obyvatelia k zlatému veku. Väčšina domov a bytov je taká, že sa tam nedá ani sadnúť, niet tam jediného útulného miesta, je v nich módnosť, honosnosť, hygiena - iba útulnosť chýba. Posteľ sa stratila, ostalo len ležovisko, nedá sa tam stráviť svadobná noc, nedá sa v ňom rodiť ani umierať. Zo spánku sa stal len biologický akt. Žijeme bez intimity, byt je nocľaháreň, zdržiavať sa doma sa považuje za sentimentalizmus. Sme kajutové bytosti, cestujeme, ale nikto nevie kam; vlastne to nie je cestovanie, ale iba preprava. Spávame na ulici a rolety na oknách sťahujeme istotne už iba z falošnej prudérnosti.

Preložil Alexej Zivák

Béla Hamvas (1897 - 1968) - prešovský rodák, jeden z najvýznamnejších maďarských esejistov 20. storočia, osobnosť, ktorej sa dostalo zaslúženého uznania až niekoľko rokov po smrti. Detstvo a mladosť strávil v Bratislave, kde jeho otec pôsobil ako učiteľ na lýceu; vyštudoval maďarskú a nemeckú filológiu, zároveň aj filozofiu - po získaní diplomu sa stal novinárom, keďže však táto profesia nevyhovovala jeho temperamentu, našiel si miesto v Ústrednej knižnici v Budapešti, kde pracoval až do roku 1948; prvým a posledným dielom publikovaným za života autora bol zväzok esejí nazvaný Neviditeľná história (1943); po tvrdých útokoch straníckej tlače, po kritike Gyorgya Lukácsa po roku 1948 sa Hamvas zamestnal ako záhradník, neskôr pracoval ako skladník na stavbe elektrárne v Inote. V tomto období napísal vyše tisícstranový román Karneval, usporiadal aj niekoľko zbierok esejí (o. i. Silentium, Tajný protokol, Unicornis a i.). Zomrel v novembri 1968 a jeho dielo muselo čakať na svojich objaviteľov až do polovice osemdesiatych rokov 20. storočia.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: András Wahorn

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Nebyť už človekom
s. 3

Karol Strmeň
Básne

s. 5

Ivan Kadlečík
Maximy

s. 10

Béla Hamvas
Posteľ
s. 11

Rozhovor s Péterom Esterházym
s. 15

Péter Esterházy
Kam sa dostaneme
s. 29

Rozhovor s Gyorgyom Spiróm
s. 33

Gyorgy Spiró
Potopa
s. 41

Gergely Angyalosi
Vízia apokalypsy a postmoderná maďarská próza
s. 48

Zo súčasnej srbskej poézie
(A. Debeljak, A. Ihan, J. Potokar)
s. 59

Jaroslav Supek
Komunikácia
s. 71

Radoslav Matejov
Básne
s. 84

Rozhovor s Trumanom Capotem
s. 89

Truman Capote
Autoportrét
s. 112

Básnici Ameriky
Bill Shields
s. 125

Josef Jedlička
Poezie Ivana Diviše jako osobní riziko
s. 131

Ivan Diviš
Věž
s. 151

Josip Osti
Narcis
s. 157

Pocta Jiřímu Kolářovi
(P. Král, J. Vladislav, J. Koblasa, J. Škvorecký, I. Diviš)
s. 163

Ivan Diviš
Kosmos
s. 171

RECANZIE - POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Juraj Špitzer: Nechcel som byť žid
s. 174

Časopisecký monitor
s. 174

36 x podľa Prousta
Dušan Mitana
s. 177

Pelerína
David Albahari: Príbeh


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.