revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2005, číslo 1-2

Adam Zagajewski
Hľadať pravdu

"Bezmenní gotickí majstri boli najčistejší. Naozaj máš pravdu: umenie zničila nákazlivá choroba kultu individuality, prehnaného hodnotenia osobného prvku, prázdnoty. Treba sa od toho oslobodiť. Až potom možno získať slobodu a nájsť zem pod nohami." Takto písal z frontu v liste svojej žene Franz Marc. Bolo to 7. apríla 1915. >> viac textu


Obuj sa a choď!
Peter Macsovszky
KÁHIRSKÝ ZOŠIT

8. júna, 2004
Presťahoval som sa do hotela El-Hussein, v tesnom susedstve mešít Hussein a al-Azhar, priamo nad pestrým a hlučným bazárom Khan al-Khalili... Hotel nie je luxusný, luxusná je jeho poloha. Cena za izbu: veľmi, veľmi znesiteľná. Izba je dosť čistá, veľmi priestranná, možno v nej aj cvičiť. Príjemne chladná. Dvojposteľ, dve nočné lampy, zrkadlo, nočný stolík, jeden stôl, dve kreslá, chladnička. Nechýbajú funkčné zástrčky; vaňa a záchod - na miestne pomery celkom čisté, asi ako v plesnivom chlapčenskom internáte v Nitre za socializmu, človek si aspoň pripomenie, čo všetko kedysi zvládal.
>> viac textu


Tadeusz Różewicz
Z nových básní

Tadeusz Ró
żewicz po osemdesiatke v ničom nepoľavuje, rok čo rok predkladá čitateľom nové verše v nových zbierkach, básne spresňujúce "mlčanie po mlčaní", registrujúce život medzi poznaním a pochybnosťou; autor v nich "s prstom na ústach" prehlbuje svoju zmierlivú, no nie rezignujúcu skepsu... Východ (Wyjście, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 2004) hovorí nielen o tom, že tempus fugit, ale i o tom, že pri každom zatvorení dverí sa ďalšie dvere otvárajú...
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Zagajewski
Hľadať pravdu

s. 3

Nóra Ružičková
Táto koža tieto cibule
s. 5

Mario Vargas Llosa
Literatúra a život
s. 15

Igor Kalný
Vystupovanie z ticha
s. 29

Cvičenia z nihilizmu
(rozhovor s Agotou Kristofovou)
s. 51

Darek Foks
Orľa
s. 59

Obuj sa a choď!
Gustáv Zechenter-Laskomerský: Z Triestu do Egypta
Peter Macsovszky: Káhirský zošit
s. 77

Tadeusz Różewicz
Z nových básní

s. 101

Ivan Kadlečík
Dobre temperovaný Johann Sebastian
s. 111

Poste restante
Rainer Maria Rilke
s. 163


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.