revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2005, číslo 1-2

Tadeusz Różewicz
Z nových básní


Tadeusz Ró
żewicz po osemdesiatke v ničom nepoľavuje, rok čo rok predkladá čitateľom nové verše v nových zbierkach, básne spresňujúce "mlčanie po mlčaní", registrujúce život medzi poznaním a pochybnosťou; autor v nich "s prstom na ústach" prehlbuje svoju zmierlivú, no nie rezignujúcu skepsu... Východ (Wyjście, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 2004) hovorí nielen o tom, že tempus fugit, ale i o tom, že pri každom zatvorení dverí sa ďalšie dvere otvárajú...

HANBÍM SA

dlhá ulica
je čoraz dlhšia
Dlhá ulica 1
pozvali ma
na knižný veľtrh
v Krakove

Dlhá ulica
steblá trávy medzi platňami
mach na betóne
krehké kvietky
v škárach
medzi tehlami

moja hosťovská izba
je pod hodinami
na veži
má okno do Baštovej ulice
mýlim sa
rátam schody
myslím na Martu a Máriu
Zošku Krystynu Małgorzatu
Ewu a Renatu
na Hanu
rátam schody rátam roky
148 schodov
to nie sú žarty
dýcham zhlboka
za živých aj mŕtvych
v izbe mám čajník
urobím si čaj alebo kávu
pozvem spolužiačky z dejín umenia
mám ovocie žemle syr maslo
knihy kvety básne pivo

náš ročník nikdy nezvolal
"stretnutie spolužiakov"
treba sa poponáhľať
tempus fugit

odbíja dvanásta
stal som sa doktorom h. c.
Jagelovskej univerzity
prečo nikto nechodí
je fakt že Julian má sto rokov
z tamtej sa stala babka tamtá odletela
očarujúce jamky
v Martinej tvári sa prehĺbili

odkiaľ vyšiel profesor Feliks Kopera
čo tu robí
vyšiel zo spomienky
ale
ako vyšiel po týchto točitých schodoch
rátam údery hodín
ráno sa začína knižný veľtrh
budem podpisovať "dušičku"
"rozhádzanú kartotéku"
"sivú zónu"

a "nepokoj"

sedím v biednom stánku
pri krivkajúcom stolíku
a začínam sa hanbiť

nad nami rastú
supermarkety s košmi (!)
plnými kníh
koše s
bestsellermi vložkami
anjelov a čarodejníc
praclíky za uvádzacie ceny

Joanne K. Rowling
Paulo Coelho
Charlotte Link
a Stephen King
Joanne Rowling
Joanne Rowling

ďaleko
vzadu Dalajláma
so svojimi radami
tryskajúcimi zo srdca
už nestačí
za pánom prsteňov
a za kráľovnou Noor
a za pani Nuala O'Faolain
za Hitlerovým lokajom
ani za Rowlingovou ani za Sabrinou
madonnou
niekto sa na mňa usmieva

skrývam tvár

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Zagajewski
Hľadať pravdu

s. 3

Nóra Ružičková
Táto koža tieto cibule
s. 5

Mario Vargas Llosa
Literatúra a život
s. 15

Igor Kalný
Vystupovanie z ticha
s. 29

Cvičenia z nihilizmu
(rozhovor s Agotou Kristofovou)
s. 51

Darek Foks
Orľa
s. 59

Obuj sa a choď!
Gustáv Zechenter-Laskomerský: Z Triestu do Egypta
Peter Macsovszky: Káhirský zošit
s. 77

Tadeusz Różewicz
Z nových básní
s. 101

Ivan Kadlečík
Dobre temperovaný Johann Sebastian
s. 111

Poste restante
Rainer Maria Rilke
s. 163


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.