revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2005, číslo 1-2

Adam Zagajewski
Hľadať pravdu


"Bezmenní gotickí majstri boli najčistejší. Naozaj máš pravdu: umenie zničila nákazlivá choroba kultu individuality, prehnaného hodnotenia osobného prvku, prázdnoty. Treba sa od toho oslobodiť. Až potom možno získať slobodu a nájsť zem pod nohami." Takto písal z frontu v liste svojej žene Franz Marc. Bolo to 7. apríla 1915.

Pravda, Krása a Osobnosť - to sú hrdinovia drámy. Hľadanie pravdy sa stáva pre mnohých umelcov cieľom ich počínania a v nijakom prípade sa to neobmedzuje na naturalistov, autorov zaoberajúcich sa sociológiou, konkurentov vedy. Nie, pravdu hľadajú skoro všetci význačnejší spisovatelia, avšak ich čitateľov akoby viacej priťahovala osobná stopa zanechaná umelcom, a nie ním zjavené pravdy. Je v tom čosi tajomné, pretože v najdôležitejších veciach, v najintenzívnejších zážitkoch sa Ego rozplýva, uvoľňuje nás zo svojej bežnej diktatúry.

Je to ako cesta do Álp autom. V určitej chvíli, keď sa už ocitneme v značnej výške a asfaltová vozovka sa končí, opúšťame vozidlo a ďalej ideme pešo. Ego zostáva na parkovisku. Individualita je niečo úžasné, neopakovateľné, a predsa v najpodstatnejších spomienkach ju opúšťame, ba dokonca pociťujeme úľavu, keď sa pred ňou skrývame. (Nežiada azda to isté východná meditácia a západná mystika?) Odkiaľ sa teda berie osobná stopa a jej hodnota; niečo, čo tak veľmi hľadáme, akoby sme sa obávali chladu pravdy, akoby sme sa tešili, že chyby a omyly istého druhu bývajú osobnejšie, individuálnejšie než pravda?

Žeby išlo o tú nekonečne dlho trvajúcu chvíľu, keď opúšťame Ego, ale i o rovnako prenikavý moment návratu k vozidlu zanechanému tam dole, moment, keď to, čo je neosobné, sa opäť splieta s tým, čo je osobné?

Práve umelci, nedokonalí, nie celkom očistení filozofi, primálo trpezliví mystici, čo nesú na štíty Álp listy od milovanej, si zabudli vyprázdniť vrecká saka, sú tam účty z čistiarne a prvé náčrty básne, potrhané lístky do kina a pokrkvané fotografie blízkych. Substancie sa celkom nerozdelili.

Pekári budú mať vždy trocha múky na šatách, učiteľov spoznáme podľa stôp kriedy na prstoch, spisovateľov zasa na alpských štítoch ľahko odlíšiť od kňazov podľa toho, že mená - ich vlastné, mená ich milovaných, a dokonca ich priateľov či celých národov - sa od nich celkom neodlepili a po celú večnosť tak pôjdu, niektorí s fľašou vína pod pazuchou, ďalší si budú v ostrej alpskej zime nôtiť legionárske pesničky, niekto tam prepašuje svoju snúbenicu, niekto iný bude myslieť na matku alebo spomínať na istý májový súmrak v parku jedného z nedokonalých miest Európy.

Seriózni mystici Islamu, Židia, kresťania, buddhisti sa na to budú pozerať s veľkým pohoršením a zostavia petíciu Bohu, petíciu, ktorá sa domáha zavedenia revízií na alpských parkoviskách.

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Zagajewski
Hľadať pravdu

s. 3

Nóra Ružičková
Táto koža tieto cibule
s. 5

Mario Vargas Llosa
Literatúra a život
s. 15

Igor Kalný
Vystupovanie z ticha
s. 29

Cvičenia z nihilizmu
(rozhovor s Agotou Kristofovou)
s. 51

Darek Foks
Orľa
s. 59

Obuj sa a choď!
Gustáv Zechenter-Laskomerský: Z Triestu do Egypta
Peter Macsovszky: Káhirský zošit
s. 77

Tadeusz Różewicz
Z nových básní

s. 101

Ivan Kadlečík
Dobre temperovaný Johann Sebastian
s. 111

Poste restante
Rainer Maria Rilke
s. 163


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.