revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2007, číslo 3-4

Dominik Tatarka
Niekoľko viet


Na všedný zablatený dvor alebo návsie napadne napríklad o tomto čase čerstvý sneh. Pozorovali ste už dieťa alebo dvojicu milencov, ako sa správajú voči takej čerstvej ploche? Deti i milenci opatrne, ako vo vytržení po nej stúpajú. A potom? Roztiahnu ruky. Dole tvárou alebo naznak sa hodia na tú čerstvú, nedotknutú plochu. Opatrne sa dvíhajú, aby v nej zanechali svoj odtlačok, svoju radosť i svoje uspokojenie z dotyku. Ako deti a milenci, keď vstúpia na nedotknutú snehovú plochu, stretnú sa v neznámom meste, vystúpia na rozhľadňu, celkom tak sa správa aj človek dospelý i nedospelý odnepamäti: kde prišiel, čo sa mu dostalo do rúk alebo pod ruku, všetko značkoval, všade vyrýval svoje srdiečka, svoje bohyne lásky a plodnosti, svoje širokoboké a prsnaté Venuše, skratky a symboly svojej osoby, rodu, svojich túžob a vášní. V rozpätí mnohých tisícročí človek je už raz taký: mäsožravý, ľudožravý, krvavý, vraví si, raz som tu a nebudem, nech tu aspoň čosi po mne zostane napriek mojej krvavej smrteľnej prirodzenosti.

Človek si chce zachovať chvíľu, život, i ponad smrť chce pretrvať každý ináč a svojím spôsobom. Človek je už taký. A bol vraj taký už v dobe ľadovej, človek, – lovec mamutov.

Človek prichodí na svet, rodí sa, vrodzuje nie do prírody, ale do kultúry. Dnes už azda ani púšte, džungle, pralesy neponíma ako prírodu. Kultúra lovecká, barbarská, poddanská, primitívna či dnešná je jeho životom, z ktorého sa, i keby chcel, nemôže vymknúť, dať sa vyhodiť katapultom ako kameň.

Krajina je večne ukorisťovanou krajinou, plienenou, rozrytou vášňami a pudmi ľudí a národov. Vrstva kultúrnej pôdy, ktorou je pokrytá, to nie je iba pot a hnoj, to sú spáleniská, preliata krv, ľudské kostry, trosky kultúr, žijúce rumy, hlasné kamene. Krajina už dávno predávno prestala byť prírodou, povrchom, ktorý stvárňujú vody, vetry, atmosferické vrtochy, mechanické zákony. V krajine viac ako príroda je prítomný človek, jeho minulosť, jeho dejiny, jeho sily. Človek nemá kde vystúpiť zo seba, zo spoločnosti. I keď si vše zúfa, i keď naňho dolieha a drví ho ľudský osud, nemá sa kde uchýliť, utiecť, stratiť sa. Ľudia sú všadeprítomní ako bohovia. Kedysi to bola azda krásna vec mať všadeprítomných bohov, bohov, ktorí vás všade chránia. Dnes je to otrava. Dnes si človek radšej tvorí bohov osobných, miestnych, záhradných, domácich, vracia sa k stromom, prameňom, objektom.

Áno, človek je tvor rozumný, homo sapiens podľa všeobecnej prijatej definície, ale jeho rozumnosti či racionalizmu treba predovšetkým tak rozumieť, že človek svoju rozumnosť vynakladá na to, ako zužitkovať tých druhých. Podľa ďalšej definície človek je homo faber, to jest výrobca výrobných nástrojov. Tu treba povedať, že predovšetkým nástrojov zabíjania, zbraní, organizácií, ideológií na zabíjanie, zotročovanie, využívanie tých druhých vo svoj prospech. Príroda ani zďaleka toľko človeka neohrozuje. Ale človek človeka, človek proti človeku večne zbrojí, večne sa organizuje. Toto je ten nekonečne dravý ľudský živel, ktorý sa valí a unáša nás ako prúd dejín. Človek práve voči sebe nevie nájsť účinnú ochranu. Zabíja sa práve tak absurdne ako absurdne sa množí.

Archeológia nám vykopala Veľkomoravskú ríšu, odkryla nám našu otčinu, ktorú kedysi nám malému národu nežičlivá historiografia vyhlasovala za pohraničný hvozd, do ktorého sa slovenský ľud, naši predkovia iba vlúdili, infiltrovali sa. Archeológia vykopala veky, rehabilitovala legendy, mýty, posvätné texty, večnosť kultúr. Etnológia objavila primitívne kultúry, ktoré uchovávajú stav ľudstva, o ktorom by sme ináč iba tušili. Chápeme sa iba v súvislostiach. Čím širšie sú tieto súvislosti, tým hlbšie sa chápeme, tým naše sebavedomie, najmä sebavedomie malých národov je istejšie, vyzbrojenejšie, tým je i chápavejšie a znášanlivejšie, naozaj všeľudskejšie. A v týchto rozširujúcich sa súvislostiach chápeme aj zjavy, ktoré sme nevideli, nechceli vidieť alebo sme ich popierali, odkazovali do oblasti povier, bájí, ilúzií. Kultúra je pamäťou. Hľadaným, nachodeným východiskom, i keď umelým, nevyhnutným, aby človek, odprírodňujúci sa tvor s vedomím či svedomím, nezošalel.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
Niekoľko viet

s. 3

Rudolf Jurolek
Básne
s. 7

Ján Litvák
Bratislavské upanišády
s. 15

Poste restante
Pavol Suržin: Spln duše a básne z Modrého zošita
s. 23

Dežo Ursiny
A čo ty?

s. 45

Leonid Tiškov
Krištáľový žalúdok anjela
s. 71

Súčasná európska poviedka
Jurij Bujda, Predrag Marković
s. 113

Veronika Šikulová
Od svitu do mrkvy

s. 135

Peter Macsovszky
Podhlavník a iné básne
s. 145

Obuj sa a choď!
Emil Hrmo: Spomienky na Francúzsko
s. 155


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.