revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2009, číslo 1

Milan Rúfus
Niekoľko viet


Stáva sa občas, že najprekvapujúcejšie a zároveň najpresnejšie metafory nevymýšľajú básnici. "Vymýšľa" ich skutočnosť. A básnik potom iba dodatočne, akoby zaskočený a plný prekvapenia "prichádza na to". Aby si vo svojom prekvapení uľahčil, v metaforickom zahrmení, ako keď zahrešíš, tlmočí živú metaforu, ktorú vybásnila skutočnosť.

Jednotlivé doby, unavené prebytkom šikovných reformátorov a nedostatkom vykupiteľa, majú akýchkoľvek právd plné zuby. Okrem toho v čase chleba a hier uteká nielen, ako vždy, pravda pred človekom, ale aj človek pred pravdou. A určité odseky mlčanlivej dohody medzi umením a človekom padajú a nebýva v silách básnika ani čitateľa tomu zabrániť...

Umenie je osobitnou zložkou ľudského intelektu a jeho podstata nie je bez zvyšku vysloviteľná inými kritériami než jeho vlastnými, teda nie kritériami vedeckého myslenia. Dalo by sa trošku trúfalo povedať, že umenie, to veľké a nekaždodenné, to má dokonca zložitejšie ako veda. Vedeckému poznávaniu totiž hádže polená pod nohy ukrývajúca sa a pred človekom unikajúca pravda...

Postupným racionalizovaním sa ľudstva racionalizuje sa aj predstava umelca a umenia. Stále väčšiu váhu nadobúda metóda - vedecká koncepcia umeleckého diela, stále viac ubúda jedinečnosti výpovede a jedinečnosť sa supluje šokom, premysleným a prepočítaným. Za takýchto okolností hrozí umeniu riziko štandardizácie, to, že sa čoraz viac bude podobať priemyselnému produktu...

Vždy som sa pýtal sám seba: odkiaľ vedeli staroveké ságy tak presne definovať človeka, jeho prométeovstvo, jeho heroicko-tragické pády - ani boh ani zviera, a predsa jedno i druhé? Odkiaľ to vedeli v čase bez skúseností, v dobe tak "nevedeckej", že zem pokladali za dosku plávajúcu na vode? Čím sa umelci dotýkali skutočnosti, skrze čo sa im zverovala? Priznám sa, neviem...

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Milan Rúfus
Niekoľko viet
s. 3

Milan Rúfus
Tri básne

s. 5

Poste restante
Jozef Mihalkovič
s. 11

Ján Litvák
Mademoiselle Paríž

s. 33

Dušan Dušek
Diabol
s. 49

Miroslav Brück
Básne a medzivety
s. 95

Dominik Tatarka
Sám proti noci
s. 109

Archív
Na Slovensku po sloviensky
(Ján Dekan, Cyril Kraus,
Peter Ratkoš)
s. 133


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.