revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2011, číslo 3

Jean de la Bruyére
Niekoľko viet


Na svete sú len dva spôsoby, ako sa dostať hore: vlastná šikovnosť alebo hlúposť iných.

Stará a overená politika štátu je uspať ľud slávnosťami a divadlami, prepychom a rozkošami, márnivosťou a zmäkčilosťou; nechať ho, aby sa naplnil prázdnotou a ukájal ničotnosťami: aký obrovský krok k despotizmu sa urobí touto zhovievavosťou!

Poznať podrobnosti alebo starostlivo dozerať na drobné potreby štátu, je podstatnou úlohou dobrej vlády.

V štáte vždy jestvovali určité úrady, ktoré akoby boli vymyslené iba na to, aby obohacovali jedného na úkor mnohých; neustále a neobmedzene tam plynie majetok a peniaze jednotlivcov. Je to vír, je to more, ktoré pohltí vody riek a viac ich nevráti...

Potrestaný vinník je výstražným príkladom pre darebákov; nevinne odsúdený je varovaním pre všetkých poctivýchľudí.

Hlupáci čítajú knihu a vôbec jej nerozumejú; priemerné duše si myslia, že jej rozumejú dokonale; veľkí duchovia jej hocikedy celkom nerozumejú, pokladajú za temné, čo je temné, ako pokladajú za jasné, čo je jasné; krasoduchovia vidia temné to, čo také vôbec nie je, a nechcú pochopiť to, čo je neobyčajne zrozumiteľné.

Niektorí ľudia si získavajú slávu alebo zásluhy tým, že dobre píšu; iným patrí sláva a zásluhy za to, že vôbec nepíšu.

Keby myšlienky, knihy a autori záviseli od bohatých a od tých, čo si nahonobili pekný majetok, bol by s nimi koniec! Nebolo by odvolania. Akým tónom a ako pohŕdavo sa zhovárajú s učencami! S akým majestátom sa správajú voči tým chudákom, ktorým schopnosti nevyniesli miesto ani bohatstvo a ktorí neprestajne len premýšľajú a píšu! Treba priznať, prítomnosť patrí bohatým, budúcnosť tým, čo sú čestní a čo niečo vedia.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jean de la Bruyére
Niekoľko viet
s. 3

Ivica Ruttkayová
Terapeutické básničky
s. 5

Rudolf Jurolek
Milá Pim
s. 11

Jozef Mihalkovič
Jedna poviedka, jedna báseň a jeden pozdrav baranicou Vincenta Šikulu

s. 17

Jaroslav Supek
Boli ste už o vete?
s. 37

Boris Mihalkovič
Z nových básní
s. 45

Rodinné striebro
Štefan Krčméry
s. 53

Lubomír Martínek
Ulice, silnice a dál nic
s. 91

Spevu načúvaj - a mlč...!
(z ruskej poézie v preklade
Jána Zambora)
s. 103

Peter Michalovič
Tragický príbeh nepokojnej duše
s. 131


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.