revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2011, číslo 3

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jean de la Bruyére
Niekoľko viet

s. 3

Ivica Ruttkayová
Terapeutické básničky
s. 5

Rudolf Jurolek
Milá Pim
s. 11

Jozef Mihalkovič
Jedna poviedka, jedna báseň a jeden pozdrav baranicou Vincenta Šikulu

s. 17

Jaroslav Supek
Boli ste už o vete?
s. 37

Boris Mihalkovič
Z nových básní
s. 45

Rodinné striebro
Štefan Krčméry
s. 53

Lubomír Martínek
Ulice, silnice a dál nic
s. 91

Spevu načúvaj - a mlč...!
(z ruskej poézie v preklade
Jána Zambora)
s. 103

Peter Michalovič
Tragický príbeh nepokojnej duše
s. 131


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.