revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2011, číslo 3

Jean de la Bruyére
Niekoľko viet

Na svete sú len dva spôsoby, ako sa dostať hore: vlastná šikovnosť alebo hlúposť iných.
Stará a overená politika štátu je uspať ľud slávnosťami a divadlami, prepychom a rozkošami, márnivosťou a zmäkčilosťou; nechať ho, aby sa naplnil prázdnotou a ukájal ničotnosťami: aký obrovský krok k despotizmu sa urobí touto zhovievavosťou!
Poznať podrobnosti alebo starostlivo dozerať na drobné potreby štátu, je podstatnou úlohou dobrej vlády.
>> viac textu


Jozef Mihalkovič
Báseň pre Vincenta Šikulu

Je máj na pokračovanie,
májové listovanie v knižke poézie a prózy
Vincenta Šikulu, je jún, slniečko preluduje
akýsi mozartovský popevok,
len keby chcelo spŕchnuť.
Keď aj len ako keby.
Májový dážď je viac hodný ako Viedeň.
Poň, ideme sa prejsť,
slniečko sa usmieva
figliarsky, nie však zlomyseľne.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jean de la Bruyére
Niekoľko viet

s. 3

Ivica Ruttkayová
Terapeutické básničky
s. 5

Rudolf Jurolek
Milá Pim
s. 11

Jozef Mihalkovič
Jedna poviedka, jedna báseň a jeden pozdrav baranicou Vincenta Šikulu

s. 17

Jaroslav Supek
Boli ste už o vete?
s. 37

Boris Mihalkovič
Z nových básní
s. 45

Rodinné striebro
Štefan Krčméry
s. 53

Lubomír Martínek
Ulice, silnice a dál nic
s. 91

Spevu načúvaj - a mlč...!
(z ruskej poézie v preklade
Jána Zambora)
s. 103

Peter Michalovič
Tragický príbeh nepokojnej duše
s. 131


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.